Izvajanje PRP naložb v času epidemije

Izvajanje PRP naložb v času epidemije

JSKS, Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Po novem je možno zahtevke za plačilo PRP investicijskih sredstev v celoti pripraviti doma. O tem piše Barbara Trunkelj s sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS.

Poudarja, da je treba investicije čim prej zaključiti.

Ključne besede: PRP, razpisi, koronavirus

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo zaradi razglasitve epidemije in zavedanja nujnosti nadaljevanja investicijskega cikla v kmetijstvu in gozdarstvu poiskali rešitev.

V sodelovanju z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) smo vzpostavili možnost za izdelave zahtevkov brez osebnega kontakta.

V času epidemije se lahko zahtevke za izplačilo PRP investicijskih sredstev pripravi doma. Pri tem pomoč nudijo kmetijski svetovalci Zavodov KGZS.

Kako pripraviti zahtevek v času epidemije

Izdelava zahtevkov v času epidemije lahko poteka tudi  brez možnosti za okužbo. Zato je vzpostavljen  poenostavljen sistem. Namen poenostavitve je možnost oddaje zahtevka v predvidenem roku in čimprejšnja pridobitev nepovratnih sredstev. Vse poteka brez fizičnih kontaktov s kmetijskih svetovalcem, ki bo za vas uredil tudi dokumentacijo na občinskih uradih. Svetujemo, da za pomoč pri izdelavi zahtevka zaprosite kmetijskega svetovalca na vašem območju. Najdete ga na povezavi TUKAJ.

Kaj pa če investicije v času epidemije ni možno končati

V primeru, da je na odločbi o pravici do sredstev naveden rok za oddajo zahtevka v času epidemije in naložbe ne bo možno dokončati, se z uredbo vlade ta obveznost podaljša. Zahtevek boste pripravili, ko bo epidemije konec. Kljub temu svetujemo, da ga pripravite čim prej.

Uredba vlade namreč navaja, da roki za izvedbo obveznosti iz odločb o pravici do sredstev pri investicijskih ukrepih, financiranih iz PRP 2014-2020, v času trajanja epidemije od 28.3.2020 do prenehanja razlogov zanje, vendar najkasneje 1.7.2020 niso zavezujoči. Obveznosti je treba zaključiti v osmih dneh od dneva, ko bo vlada razglasila konec epidemije.

To pomeni, da v tem obdobju ni potrebno podaljševati rokov za izvedbo naložbe oziroma uveljavljati višje sile v primeru, ko zaradi omejitev v času epidemije naložb ne bo možno pravočasno dokončati. Višjo silo se tako uveljavlja samo v primeru, ko naložbe ne bo možno zaključiti v osmih dneh od dneva, ko bo Vlada RS razglasila konec epidemije. Na AKTRP bodo vsak primer individualno obravnavali in izdali odločbo v zvezi s spremembami obveznosti ali njihovo oprostitvijo. 

Primer višje sile in izjemnih okoliščin se mora na AKTRP javiti pisno v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec ali pooblaščena oseba to zmožna storiti.

Tudi roki za oddajo letnega PRP poročila so se podaljšali

Kmetje, ki ste bili uspešni na PRP razpisih imate obveznost letnega poročanja. Poroča se  določeno število let po prejemu sredstev oddajajo glede na določbe iz uredbe. Do 31. marca, če ste prejemniki sredstev iz PRP 2007-2013 in do 15. aprila, če ste prejemniki sredstev PRP 2014-2020. Z ukrepom vlade v času epidemije so se tudi ti roki podaljšali. Potrebno jih je oddati v 8 dneh od dneva, ko bo vlada razglasila konec epidemije. Svetujemo, da jih oddate čim prej.

Prosimo, da tudi v času epidemije poskrbite za  pravočasno obdelavo FADN podatkov in pravočasno oddajo letnih poročil. Za pomoč in dodatne informacije se lahko obrnete na vašega lokalnega kmetijskega svetovalca TUKAJ.

Kdaj bodo objavljeni novi PRP razpisi

Objava novih PRP razpisov se predvideva v maju in juniju. V času epidemije je namreč ustavljeno sprejemanje izvedbene zakonodaje, ki je podlaga za njihovo objavo.

O tem vas bomo obveščali na spletni strani zbornice in Zavodov KGZS. Več informacij o bodočih razpisih in svetovanje pri pripravi vlog dobite na informacijskih točkah KGZS na povezavi TUKAJ. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki