Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred pozebo

Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred pozebo

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Izsledki fokusne skupine EIP-AGRI o zaščiti pred pozebo

Pri izmenjavi znanj, ki navdihujejo nove možnosti, sodelujejo kmetje, kmetijski svetovalci in različni strokovnjaki držav Evropske unije, povezanih v EIP – AGRI fokusnih skupinah.

Na predlog Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki jo v stalni podskupini za znanje in inovacije ter trajnostno kmetovanje zastopa vodja sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS Anton Jagodic, je EIP AGRI oblikovala fokusno skupino, ki je preučila dostopna znanja in tehnologije varovanja kmetijskih rastlin pred pozebo.

 

 

V Evropski uniji je zaradi pozebe najbolj prizadeta pridelava sadja in kljub globalnemu segrevanju se nevarnost pozebe povečuje. Škoda zaradi pozebe nastane, ko so temperature pod lediščem nižje od kritičnih temperatur, ki v rastlinskih tkivih lahko povzročijo nepopravljivo škodo.

Objavljamo končno poročilo fokusne skupine EIP AGRI zaščita pridelka sadja pred pozebo. V njej je sodelovalo dvajset strokovnjakov in koordinator. Strokovnjaki so raziskovalci, pridelovalci, svetovalci, predstavniki industrije ali nevladnih organizacij. Med njimi sta s slovenskim znanjem,  dobrimi praksami in rešitvami sodelovala dr. Jerneja Jakopič z Biotehniške fakultete v Ljubljani in Andrej Soršak, specialist za sadjarstvo na KGZS-Zavodu Maribor.

Fokusna skupina je začela delovati junija 2018, poročilo pa je bilo objavljeno oktobra 2019. V poročilu so predstavljeni izsledki o zaščiti pridelka sadja pred pozebo. Najdete ga na povezavi tukaj.

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki