Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidemije COVID – 19

Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidemije COVID – 19

Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Predelava surovin neživalskega izvora, Turizem, Storitvene dejavnosti, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidemije COVID – 19

Vlada je za sektor kmetijstva sprejela nekatere dodatne ukrepe za blažitev izpada dohodka zaradi epidemije COVID - 19.

V to skupino sektorske pomoči so na podlagi predmetnega odloka, ki ga je Vlada sprejela 30. aprila, umeščene tiste dopolnilne dejavnosti na kmetiji (DDK), ki jim je bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.

Ključne besede: dopolnilne dejavnosti, finančno nadomestilo

Nosilci DDK, ki imajo do 15. marca 2020 pridobljena dovoljenja za opravljanje naslednjih DDK:

 1. turistična kmetija z nastanitvijo (SKD 55.202 Turistične kmetije s sobami);
 2. izletniška kmetija (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 3. vinotoč (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 4. osmica (SKD 56.105 Turistične kmetije brez sob);
 5. prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji (SKD 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet);
 6. muzeji in tematske zbirke (SKD 91.020 Dejavnost muzejev);
 7. tematski parki (SKD 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov);
 8. apiturizem (SKD 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin);
 9. nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom (SKD 96.040 Dejavnosti za nego telesa);
 10. organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
 11. usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
 12. prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

lahko z vlogo, ki jo vlagajo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zahtevajo finančno nadomestilo.

Vloga, ki je predpisana in objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2020 in tudi na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije mora biti vložena najkasneje do 15. junija 2020.

Podrobnejše informacije in svetovanje pri uveljavljanju posameznih pravic so na voljo tudi na vseh izpostavah JSKS ali pa se obrnite na koordinatorje za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti iz seznama:

Ana Petrovič

Štefana Kovača

3

Beltinci

(02)  542 25 04    

ana.petrovic@kgzs-ms.si;

Andreja Žolnir

Mestni trg

7

Žalec

(03) 710 17 84

andreja.zolnir@ce.kgzs.si

Barbara Lapuh

Gospodinjska ulica

6

Ljubljana

(01) 513 07 18

barbara.lapuh@lj.kgzs.si

Martina Gomzi

Vinarska

14

Maribor

(02) 228 46 46

martina.gomzi@kmetijski-zavod.si;

Slavica Strelec

Ormoška cesta

28

 Ptuj

(02) 749 36 45

slavica.strelec@kgz-ptuj.si

Srečko Horvat

Sejmiška pot

1a  

Sežana

(05) 731 28 53

srecko.horvat@go.kgzs.si;

 

Tatjana Kmetič Škof

Šmihelska cesta

14

Novo mesto

(07) 373 05 96

tatjana.kmetic.skof@kgzs-zavodnm.si

Vanja Bajd Frelih

 Studenec

   5

Škofja Loka

(04) 511 27 01

vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si;

 

Pripravila: Andrejka Krt

Nazaj

Prihajajoči dogodki