KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov

KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov

Sporočila za javnost, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti  | 
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov

Na zbornici z zaskrbljenostjo spremljamo položaj na kmetijskih trgih in storitvah. O tem in o predlaganih ukrepih je vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na včerajšnjem sestanku seznanilo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo.

Predsednik KGZS Cvetko Zupančič je pozdravil prve sprejete ukrepe vlade: »Po prvi oceni je vlada večino zborničnih predlogov upoštevala, seveda pa je treba počakati, kako se bodo ti ukrepi obnesli v resničnem življenju.«

Pokazalo se je namreč, da je potrošnja padla, nastajati so začele resne težave, kam s posameznimi kmetijskimi pridelki in pitovnimi živalmi. Ta trenutek beležimo vse večje težave in njihovo stopnjevanje v prehranskih sektorjih, in sicer pri prireji mleka, govejih pitancev, sesnih in pitovnih jagnjet, vina. Glavni razlog je upad povpraševanja na tujih trgih (zastoj pri izvozu), manjša je tudi domača poraba, bistveno je tudi manjše povpraševanje  javnih zavodov.

Praktično v celoti so se ustavile storitvene dejavnosti na kmetijah: turizem na kmetijah, vinotoči, šolski obiski in druga neprehranska področja, zastala je tudi prodaja okrasnega cvetja in trsnih cepljenk.

Da bi se posledice izrednih razmer čim bolj ublažile, je KGZS predsedniku vlade predstavila kar nekaj ukrepov za ureditev težav s presežki kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. Hkrati smo predlagali tudi druge ukrepe za ureditev neprehranskega sektorja in storitev, ki jih predlogi vlade doslej še niso zajeli.

S strani vlade je bilo rečeno, da bodo skušali predloge zbornice upoštevati v novem svežnju ukrepov, ki ga vlada že pripravlja. KGZS bo pri pripravi teh ukrepov sodelovala s svojimi predlogi rešitev.

Nazaj

Prihajajoči dogodki