Povrnitev trošarine za leto 2019, za fizične osebe

Povrnitev trošarine za leto 2019, za fizične osebe

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.

Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.

Sistem vračila trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ostaja v osnovi enak kot do sedaj. Je pa že drugo leto zapored mogoče vlagati zahtevke tudi elektronsko in sicer prostovoljno.

Za leto 2019 povrnitev trošarine poteka pod enakimi izhodiščnimi kot za pretekla leta, podobni pa so tudi obrazci. Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne trošarine za dizel gorivo za leto 2019. Fizične osebe zahtevek vlagajo enkrat letno, do 30. junija 2020 za preteklo leto. Upravičenci do vračila dela trošarine za leto 2019 so uporabniki, ki so imeli na dan 30. junij 2019 v RS v uporabi toliko gozda in kmetijskih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, oz. vsaj 150 litrov za gozd.

Več pa v prispevku

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

ZAHTEVEK ZA VRAČILO TROŠARINE

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki