Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah

Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Poziv glede prodaje pridelkov na tržnicah

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije poziva lokalne skupnosti, da ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečitev okužbe in ob želji spodbujanja lokalne pridelave, odprejo lokalne tržnice in kmetom tako omogočijo prodajo svojih kmetijskih pridelkov.

Ključne besede: Kmetijstvo, hrana, tržnica

Na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije dobivamo številne pozive članov, da so zaprte lokalne tržnice, na katerih bi lahko kmetje prodajali svoje kmetijske pridelke, kljub temu, da je iz tolmačenja resornega ministrstva popolnoma jasno, da so tržnice izvzete iz Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS. (Ur. l. RS, št. 25, z dne 15.3.2020).

Zavedamo se nujnosti ukrepanja v različnih situacija in okoljih, v katerih se morajo župani in drugi nosilci javnih funkcij odločati o tem ali dovolijo prodajo kmetijskih pridelkov, na lokalnih tržnicah ali ne. Ocenjujemo, da je ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečitev okužbe, tveganje za prenos bolezni obvladljivo, tako kot tudi sicer pri prodaji na kmetijah.

S tem namenom smo poslali poziv lokalnim skupnostim, da ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečitev okužbe in ob želji spodbujanja lokalne pridelave, odprejo lokalne tržnice in kmetom tako omogočijo prodajo svojih kmetijskih pridelkov.

Prav tako smo pozvali resorno ministrstvo, da vzpostavi stik z lokalnimi skupnostmi, da preverijo možnosti za njihovo ponovno vzpostavitev. S tem bo kmetom omogočena proda kmetijskih pridelkov, občanom pa preskrba s svežo, zdravo in kakovostno hrano lokalnega izvora.

Poziv najdete tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki