Prodaja med občinami in okrasne rastline

Prodaja med občinami in okrasne rastline

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Prodaja med občinami in okrasne rastline

Pridobili smo dodatne informacije glede prodaje kmetijskih pridelkov, izdelkov in sadik med občinami. Se lahko prevažajo in prodajajo, če gre za dostavo na dom ali prevoz na tržnico ali v zadrugo?

Poseben problem so okrasne rastline in sadike okrasnih rastlin. Prodaja in dostava sadik okrasnih rastlin in lončnic izven občine pridelave trenutno ni dovoljena. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se trudimo za rešitev težav.

Ključne besede: Okrasne rastline, sadike, prodaja v času epidemije

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih površinah ter prepoveduje gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Odlok dovoljuje IZJEME za:

  • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
  • prihod in odhod na delo,
  • za izvajanje delovnih nalog, ki jih lahko posameznik opravlja po celi Sloveniji oziroma izven občine stalnega ali začasnega prebivališča.

Dovoljene DEJAVNOSTI so: 

  • prodaja in dostava pridelkov in predelanih proizvodov s kmetije do kupca v drugi občini,  
  • klanje goveda in nakup živine v drugi občini,
  • prodaja in dostava sadik zelenjadnic in sadnih rastlin,  
  • spomladanska  dela v sadovnjakih, vinogradih, hmeljiščih in drugih trajnih nasadih,
  • delo na njivskih površinah (saditev krompirja, gnojenje njiv, priprava za setev koruze),
  • delo v steklenjakih in plastenjakih,
  • skrb za čebele, konje in ostale živali v drugi občini in podobno.

Med navedene izjeme NE SODI prodaja in dostava sadik okrasnih rastlin in lončnic izven občine pridelave ni dovoljena.

Poleg tega Odlok posameznikom dovoljuje dostop do trgovin z živili ter do kmetijske neposredne prodaje, do mest za prodajo hrane za živali, do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in prodajo trgovin s semeni, krmili in gnojili v občini prebivališča oziroma v drugi občini, če omenjene storitve v občini prebivališča niso zagotovljene.

Morda odgovor na kakšno od vprašanj najdete na povezavi tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki