Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo traktorjev

Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo traktorjev

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Storitvene dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Omogočena izdaja dovoljenj za prvo registracijo traktorjev

Ministrstvo za infrastrukturo sporoča, da je rešen problem glede izdaje prometnih dovoljenj in registracije homologiranih tovornih vozil.  

Ključne besede: Registracija vozil, koronavirus

V sklopu ukrepov za preprečitev širjenja korona virusa je vlada izdala več odlokov, med njimi tudi začasno prepoved izvajanja postopkov povezanih z registracijo motornih vozil. Pri tem se je pokazalo, da je potrebno v nekaterih primerih uveljaviti izjeme oziroma jih uvrstiti med nujne zadeve.

Ministrstvo za javno upravo je tako pripravilo dopis, s katerim so med nujne zadeve dodali nekatere nove kategorije, ki omogočajo tudi izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracijo vozil.

Med nujne zadeve je tako uvrščeno tudi izdajanje dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt.

To so obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev in podobno. Ob tem je potrebno upoštevati vsa navodila za omejitev širjenja korona virusa.

Gre za prilagoditveni ukrep, ki skuša, kljub omejitvam zaradi koronavirusa, zagotoviti uveljavljanje pravic, ki ljudem lajšajo življenje v danih okoliščinah, hkrati pa omogoča pripravo na čas po koncu epidemije, ko bo treba ponovno zagnati slovensko gospodarstvo.

Z Ministrstva za infrastrukturo sporočajo, da se zavzemajo za čimprejšnjo možnost izvajanja registracijskih postopkov tudi za ostala vozila.

Nazaj

Prihajajoči dogodki