Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na kmetijah

Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na kmetijah

Zbornica svetuje, Turizem, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Oprostitev plačila prispevka avtorskih pravic na kmetijah

Za čas trajanja prepovedi zbiranja in zaprtja javnih prostorov so kmetije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, oproščene plačila različnih  prispevkov.

Ključne besede: coronavirus, kmetijstvo, turizem

Preverili smo, kako je s plačilom obveznih prispevkov za Radio televizijo Slovenije (RTV), Združenje avtorjev Slovenije (ZAMP), Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (IPF) ter Združenje SAZAS, ki jih morajo med drugim plačevati tudi turistične kmetije.

Prav vsi so na svojih spletnih straneh sporočili, da bodo zavezanci plačila prispevkov oproščeni. Več v povzetkih spodaj.

RTV Slovenija

»Pred dnevi je začel veljati vladni odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. RTV Slovenija v povezavi z odlokom ne bo izdala računov za RTV-prispevek za mesec april tistim pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki se jim obračunava prispevek za sprejemnike v javni rabi (lokali, gostinski obrati, wellness centri …) in v nastanitvenih obratih. Že izdane račune za RTV-prispevek, ki so zapadli v plačilo 16. 3. 2020, pa je potrebno poravnati.«

Več na povezavi tukaj.

Združenje ZAMP

»V skladu z odlokom Vlade RS, ki uvaja stroge ukrepe z namenom omejitve gibanja prebivalstva zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, vas obveščamo, da v času zaprtja lokalov oziroma v času prepovedi opravljanja dejavnosti Združenje ZAMP prizadetim uporabnikom ne bo zaračunavalo uporabe avtorskih del, kakor jo določajo sklenjene pogodbe. Sklenjene pogodbe sicer ostajajo v veljavi

Več na povezavi tukaj.

Kolektivna organizacija IPF

»Kolektivna organizacija IPF, k.o., ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino na območju RS kolektivno upravlja sorodne pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, obvešča, da bo za čas izvajanja državnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa COVID-19, vsem uporabnikom varovanih del iz repertoarja IPF, k.o., ki jim državni ukrepi prepovedujejo izvajanje njihove dejavnosti in dejavnosti ne bodo opravljali, sorazmerno znižala višino nadomestil. Tako ste uporabniki razbremenjeni administrativnega opravila odjave uporabe, saj bo zgoraj citirano znižanje uveljavljeno samodejno.«

Več na povezavi tukaj.

Združenje SAZAS

»Na Združenju SAZAS k.o. se zavedamo nastale situacije glede prepovedi javnega zbiranja (prireditve) in o zaprtju javnih prostorov (prostori z nastanitvenimi, gostinskimi, wellness, športnorekreacijskimi, kulturnimi, frizerskimi in kozmetičnimi storitvami). Sledimo in bomo tudi v prihodnje sledili ukrepom Vlade RS ter drugih inštitucij in do vas ustrezno odreagirali. Pomembno: Za dneve trajanja prepovedi javnega zbiranja in zaprtja javnih prostorov s strani Vlade RS, Združenje SAZAS k.o. ne bo zaračunalo nadomestil

Več na povezavi tukaj.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki