Objavljen razpis za sodelovanje v shemah kakovosti

Objavljen razpis za sodelovanje v shemah kakovosti

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Perutnarstvo, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Objavljen razpis za sodelovanje v shemah kakovosti

Objavljen je javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti v razpisani vrednosti 500.000 EUR nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti. Po nasvet glede razpisa se lahko obrnete na INFO točke KGZS.

Ključne besede: Sheme kakovosti, javni razpis

Namen sredstev je spodbuditi interes kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb za vključitev v upravičene sheme kakovosti. Vključitev prinaša možnost za povečanje dodane vrednosti, potrošnikom pa zagotovilo za nadstandardno kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil. Oddaja vlog na javni razpis je možna od 27. 11. 2020 do vključno 30. 12. 2020, do 23:59 ure.

Razpis najdete TUKAJ.

Po nasvet glede razpisa se lahko obrnete info točko Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na povezavi TUKAJ.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Nepovratna javna sredstva se v ta namen zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

Razpis podpira naslednje sheme oziroma proizvode iz shem kakovosti:

a) zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),

b) zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc, Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, Istra),

c) ekološka pridelava in predelava,

č)   registrirana shema kakovosti za vino:

 • kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
 • vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (mirno vino, peneče, biser vino),
 • vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem,

d) zajamčena tradicionalna posebnost (gre za tuje izraze za seneno mleko):

 • Schaf-Heumilch/Sheep’s Haymilk/Latte fieno di pecora/Lait de foin de brebis/Leche de heno de oveja,
 • Ziegen-Heumilch/Goat’s Haymilk/Latte fieno di capra/Lait de foin de chèvre/Leche de heno de cabra,
 • Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno;

e) sheme kakovosti: izbrana kakovost (proizvodi: mleko, mlečni izdelki, ki so proizvedeni na kmetiji, perutnina, perutninsko meso, govedo, goveje meso, sadje, predelani izdelki iz sadja, prašiči, prašičje meso).

Ključni pogoji ob vložitvi vloge

 • Upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
 • prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo tudi upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat že v letih 2016, 2017, 2018 in 2019.
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta (izdana odločba za neposredna plačila za leto 2020).

Vnos in oddaja vloge

Vnos bo potekal elektronsko v informacijski sistem ARSKTRP. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za upravičenca so naslednji:

 • imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo,
 • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta,
 • pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka,
 • trženje proizvodov iz upravičene sheme kakovosti.

Višina sredstev in način izplačila

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci lahko prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo in sicer za koledarsko leto pridobitve certifikata in še naslednja štiri koledarska leta, datum zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, določen z uredbo je 30. 6. 2023.

Če upravičenec prvič pridobi certifikat pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis.

Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

Vsebino javnega razpisa in podrobnejše informacije o podukrepu si lahko preberete na povezavi TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki