Čas za pripombe na desetletne gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte

Čas za pripombe na desetletne gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte

Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Turizem, Storitvene dejavnosti, Ekonomika in davki, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Zdaj je čas, da izpostavite vaše probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi ali zaradi divjadi, da se usmeritve za odpravo vaših problemov lahko vnesejo v spremembe načrtov.

Zdaj je čas, da izpostavite vaše probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi ali zaradi divjadi, da se usmeritve za odpravo vaših problemov lahko vnesejo v spremembe načrtov.

Z letom 2020 se izteka veljavnost območnih načrtov za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Iztekajoči načrti so bili prvi, ki so skupni tako za gospodarjenje z gozdom kot upravljanje z divjadjo. Pred tem so bili ločeni.

 

Ključne besede: poziv, pripombe, gozdarstvo, divjad, območni načrti gospodarjenja

Glede na to, da je v Sloveniji kar tri četrtine gozdov v zasebni lasti, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  (KGZS) poziva vse lastnike gozdov, da podajo pobude za izboljšanje gospodarjenja z gozdovi in upravljanje z divjadjo in se tako aktivno vključijo v oblikovanje strateških usmeritev.

KGZS opozarja, da se lastniki gozdov osredotočite na probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi, kot recimo:

  • so vaši gozdovi dovolj odprti z gozdnimi prometnicami;
  • imate kakšne omejitve pri gospodarjenju zaradi posebnega varstvenega režima;
  • imate omejitve pri količini poseka; imate probleme z prekomernim nabiranjem gozdnih sadežev;
  • imate probleme z vožnjo v naravnem okolju; ježo;…….

In nenazadnje ali se soočate s problemom pomlajevanja gozdov, ali imate drugo škodo v gozdovih in na kmetijskih površinah, ki vam jo povzroča divjad.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije še posebej apelira k oddaji pobude na tiste lastnike, ki se ukvarjajo z turistično dejavnostjo in bi v svojo ponudbo želeli vključiti tudi kolesarjenje. Namreč označitev kolesarskih poti se določi ravno v prostorskem delu načrta območnih enot.

Območni načrti

Območni načrti dajejo poglobljeno analizo preteklega gospodarjenja, opis trenutnih razmer, trendov v iztekajočem desetletju in usmeritve za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo za naslednjih 10 let. Usmeritve so bolj splošne za raven posameznih vrst gozdov in posameznih vrst populacij divjadi in njenega okolja.

Postopek obnove načrtov je razdeljen na več faz. V različnih fazah je omogočeno tudi lastnikom, da se vključijo v proces z dajanjem pobud in pripomb.

Prva faza, kjer lahko sodelujejo tako lastniki kot ostala zainteresirana javnost, je zbiranje pobud za izboljšanje gospodarjenja z gozdovi in upravljanje z divjadjo. Rok za zbiranje pobud je opredeljen v Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (2010) in sicer je od 1. novembra do 31. decembra.

Zaželeno je, da se pobude oddajo preko spletnih povezav: za gozdnogospodarske načrte TUKAJ 

In za lovsko upravljavske načrte TUKAJ

Povezavi sta objavljeni na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije. Iztekajoče načrte najdete TUKAJ ali na pregledovalniku ZGS.

Zdaj je čas, da izpostavite vaše probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi ali zaradi divjadi, da se usmeritve za odpravo vaših problemov lahko vnesejo v spremembe načrtov. Naj se sliši vas glas.

Dodatne informacije so na voljo tudi na sedežu KGZS.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki