Dopolnilne dejavnosti kot vzvod za razvoj kmetije

Dopolnilne dejavnosti kot vzvod za razvoj kmetije

JSKS, Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Predelava surovin neživalskega izvora, Turizem, Storitvene dejavnosti, Dopolnilne dejavnosti  | 
Uvodoma je udeležence posveta, ki ga je sooblikovala in povezovala Andrejka Krt s sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS, pozdravil predsednik zbornice Roman Žveglič.

Uvodoma je udeležence posveta, ki ga je sooblikovala in povezovala Andrejka Krt s sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS, pozdravil predsednik zbornice Roman Žveglič.

Danes v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in s sodelovanjem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prek spleta poteka posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Poudarek posveta je na dvigu kakovosti življenja na podeželju ter razvoju in umestitvi dopolnilnih dejavnosti s področja socialnih storitev na kmetijah.

Ključne besede: dopolnilne dejavnosti, posvet, JSKS, socialne storitve na kmetijah

Pred začetkom posveta sta sodelujoče nagovorila predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in kmetijski minister dr. Jože Podgoršek.

Predsednik zbornice Roman Žveglič je v nagovoru izpostavil, da je pomen dopolnilnih dejavnosti na kmetijah večplasten, ni samo ekonomski. Mnoge dopolnilne dejavnosti povezujejo tradicionalna znanja s sodobnostjo in  pripomorejo k razvoju podeželja ter ohranjanju identitete naroda.

»Dopolnilne dejavnosti v številnih primerih pomembno prispevajo, da se mladi lažje odločijo za prevzem kmetije. Nemalo zaslug pri tem imajo svetovalke in svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja, ki s širokim naborom znanja olajšajo marsikatero odločitev za novo pot na kmetiji. 

Pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji se je v zadnjem času veliko stvari obrnilo v pravo smer, vendar pa ne moremo biti v celoti zadovoljni s stanjem, saj se nizajo vedno nova vprašanja. Tak primer je izvajanje dejavnosti iz skupine socialnega varstva, kjer zakonodaja še ni urejeno do te mere, da bi se lahko opravljale kot dopolnilna dejavnost na kmetiji.  Ureditev tega področja je ena od naših prioritetnih nalog.«

Glede aktualnega stanja v kmetijstvu pa je izpostavil, da so pridelovalci hrane v nezavidljivem položaju. Odkupne cene številnih kmetijskih pridelkov so nenormalno nizke, v trgovinah pa potrošniki plačajo pogosto več kot so pred krizo.

»Mogoče ste tisti, ki se ukvarjate z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji in imate neposredno trženje, v malce boljšem položaju. A kljub temu vas pozivam, da se vključite v aktivnosti zbornice, pozivam vas k solidarnosti in enotnosti pri doseganju naših skupnih pravic,« je zaključil Žveglič.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek pa je poudaril: »Dopolnilne dejavnosti na kmetijah imajo multiplikativni učinek, saj ne gre samo za pridelavo in porabo lokalne hrane, ampak prispevajo k obdelanosti podeželja, biotski raznovrstnosti, razvoju turizma ter gastronomije in ne nazadnje razvoju gospodarstva. Ker se zavedamo pomena dopolnilnih dejavnosti na kmetiji smo v okviru protikriznih ukrepov namenili finančno pomoč za dopolnilne dejavnosti, ki so imele izrazite težave zaradi izpada dohodka.

Z interventnim zakonom je bilo rezervirano 2,3 milijona evrov sredstev. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji so tudi del SKP, v sedanjem obdobju jim je bilo namenjeno dobrih 9 milijonov evrov, v naslednjem pa bodo vključene v več ciljev Strateškega načrta. Naša pozornost je usmerjena v ustvarjanju potencialov za nadaljnji razvoj dopolnilnih dejavnosti kot pomembnega dela kmetijstva ter premagovanje ovir za realizacijo začrtanih ciljev na tem področju,« je še povedal minister Podgoršek.  

Program posveta najdete TUKAJ, posvet pa si bo v celoti možno kasneje ogledati na spletni strani KGZS.  

Nazaj

Prihajajoči dogodki