Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovativni mladi kmet

Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovativni mladi kmet

JSKS, Izobraževanje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Srečanje kandidatov in nosilcev naziva Inovativni mladi kmet

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine, z željo povečati zanimanje mladih za kmetijski poklic ter promocijo kmetijstva, izbirata Inovativnega mladega kmeta (IMK). Na pobudo nosilcev naziva IMK 2019 Igorja Paldaufa in IMK 2019 po izboru javnosti Katje Temnik, je konec januarja v Vučji vasi potekalo srečanje kandidatov in nosilcev naziva IMK. Namen srečanja je bil zasnovati strukturo mentorskega sistema.

Ključne besede: Kmetijstvo, IMK, ZSPM, KGZS, mentorstvo

»Naš cilj je, da v sledečih dveh letih vzpostavimo sistem, ki bi spodbujal predvsem mlade, da najdejo vizijo kmetovanja in poslovno priložnost na kmetijah,« poudarja glavna organizatorka in povezovalka srečanja ter regijska predstavnica ZSPM za Koroško Anja Mager. V ospredju dogodka, na katerem so kot predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sodelovali Jože Očko, Jožica Vodopivec Rozman in Tatjana Vrbošek, je bilo strinjanje, da se je pogled na poklic kmeta v zadnjih letih precej spremenil in motivov za kmetovanje je vedno več.

Ideja o mentorstvu

Inovativni mladi kmetje so primer dobrih praks v kmetijstvu, ki marsikomu dajejo zgled, motiv in spodbudo za uspešno kmetovanje. »Ideja o mentorstvu s strani kandidatov in nosilcev IMK je spontana in njen namen je, da se iz kmetijstva razvojno nekaj  naredi,« pravi Katja Temnik, ena tistih, ki je v kmetovanju našla veselje in poslovno zgodbo. V želji, da bi se s kmetovanjem ukvarjalo čim več ljudi, tudi na majhnih kmetijah in ne zgolj nekaj velikih, ki pokupijo zemljišča tistih, ki kmetovanje opustijo, je podala pobudo mentorstva. Vlogo ZSPM in KGZS v sistemu mentorstva vidi predvsem v smislu organizacije in kot vezni člen med tistimi, ki potrebujejo motiv za delo na kmetiji in izkušenejšimi, ki jim je z dobro idejo poslovno pot že uspelo zastaviti.

Kmetovanje brez kmetije

Poseben zgled, da je v kmetijstvu marsikaj mogoče, je kandidat IMK 2019 Tilen Soklič, ki se je s kmetijstvom začel ukvarjati 10 let nazaj. »Sam in s pomočjo staršev sem ustanovil kmetijo. Vso zemljo imam v zakupu, ukvarjam se s pridelavo špargljev in ribeza, česna in čebule. Delamo ribezovo vino, marmelade in sokove,« pravi Tilen, ki ima kmetijstvo srčno rad in uživa v delu ter upa, da bo nekoč živel zgolj od kmetijstva, kljub temu, da mu kot »ne kmetu« ne pripadajo državna sredstva.  

»Mladi prevzemniki dobijo sredstva, če na novo ustanavljaš kmetijo, ne dobiš nič. Prav tako je moja kmetija premajhna za pridobitev kakršnihkoli sredstev kot na primer sredstev razpisa za zaščito proti toči. Tudi na razpisih za male kmete izpadem, ker nimam živine. Gre za začaran krog. Drugače uživam v kmetovanju in bom vesel, če lahko za kmetovanje navdušim še koga in seveda z veseljem pomagam z nasveti.«

Sodelovanje JSKS in nevladnih organizacij v kmetijstvu

Idejo mentorstva so člani skupine IMK podprli in načelno dogovorili sistem povezovanja med mentorji in kandidati, vsebine in časovne okvirje.  Nadaljnje aktivnosti glede vzpostavitve sistema bo ZSPM v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije izvedla v sledečih mesecih.

--------------------------------------------------------

 »Ideja o mentorstvu je odlična in nadvse dobrodošla. Odpira drugačen pogled na situacijo, ustvarja novo energijo in rojeva nove ideje za prepoznavanje možnosti razvoja kmetij ter ustvarjanje delovnih mest. Povezovanje je nujno za doseganje poslovnih uspehov. Osebno menim, da je treba mentorstvo osmisliti in povezati z delom kmetijskih svetovalcev sistema KGZS. Ko pri svojem delu iščem možnosti za pridobitev finančnih sredstev za delo javne službe kmetijskega svetovanja na državnih razpisih, predvsem za sklope izobraževalnih projektov, iščem primere dobrih praks doma in v tujini. Pobuda nosilcev naziva IMK za tovrstno povezovanje je pohvalna in srčno upam, da bo zaživela.«
mag. Jožica Vodopivec Rozman, Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja na KGZS 

 -----------------------------------------------------------

Podoba današnjega kmeta

Kot zanimivo priložnost za širjenje poslovnih idej in povezovanje je nosilec naziva IMK 2017 Matic Vizjak predstavil sodelovanje v Klubu slovenskih podjetnikov - Slovenian Business Club (SBC), kjer je med mladimi člani trenutno edini kmet. »Danes mora biti kmet tehnolog, podjetnik, ekonomist, prodajalec. Znati mora nastopati, govoriti in prodajati. Njegova podoba je precej drugačna od podobe, ki si jo marsikdo predstavlja,« pravi Matic, ki priporoča članstvo v SBC.

Klub slovenskih podjetnikov SBC združuje uspešne lastnike  slovenskih podjetij, ki so do poslovnih rezultatov prišli na pošten način s svojo idejo ali kot nasledniki družinskih podjetij. Člani združenja so politično neodvisni, niso pravnomočno obsojeni in imajo poravnane vse obveznosti do države. S povezovanjem, izobraževanjem in mednarodnim povezovanjem medsebojno sodelujejo ter z zgledom vzornega podjetništva pomagajo slovenski družbi.

Več o Klubu slovenskih podjetnikov najdete tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki