Pripombe KGZS na PKP7

Pripombe KGZS na PKP7

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Zaposlitev in sociala, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Pripombe KGZS na PKP7

V nedeljo je bil sprejet že sedmi paket protikoronskih ukrepov. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) ugotavljamo, da zakon sicer rešuje nekatera vprašanja, ki se tičejo tudi kmetov. Kljub temu pa po pregledu zakona menimo, da so nekatere rešitve pomanjkljive oziroma jih zakon ne naslavlja.

 

Ključne besede: PKP7, KGZS,

 

Zakon ureja podaljšanje obdobja dela za izvajalce začasnega in občasnega dela v kmetijstvu. Glede na dejstvo, da je ta oblika dela sicer časovno omejena tako na strani izvajalcev kot tudi na strani kmetijskih gospodarstev, smo na KGZS prepričani, da morajo do enakega podaljšanja obdobja biti upravičena tudi kmetijska gospodarstva, ki se v času korona krize srečujejo s pomanjkanjem delovne sile. S tem namenom smo predlagali, da se za obe obdobji, ko je dovoljeno opravljati začasno in občasno delo v kmetijstvu v letu 2021, uredi v enakem trajanju. Opozorili smo tudi na nejasnosti v vezi ureditve začasnega upravljavca kmetije. Za sektor akvakulture smo apelirali, da se vodna pravica, koncesije in takse za obdobje časa razglašene epidemije ne obračunavajo in so rejci oproščeni plačila.  

Na KGZS izpostavljamo pravico kmetov (in ostalih samozaposlenih oseb) do koriščenja kratkotrajne bolniške. Spomnimo, gre za ukrep, ki ga je za delavce v delovnem razmerju prinesel PKP5. Prepričani smo, da med zavarovanci ne sme prihajati do razlik v odvisnosti od njihovega statusa, pač pa morajo biti z vidika pravic v enakem položaju. Kmetje oziroma kmečki zavarovanci so bili spregledani tudi pri ukrepu upravičenosti do zaščitne opreme iz blagovnih rezerv, zato smo ponovno pozvali, da se jih pripozna kot upravičence.

Opozorili smo na nujnost sprostitve prodaje lastnih pridelkov oziroma živil preko vseh tržnih kanalov in prodajnih poti, ki ne poslabšujejo prenosov, so pa nujno potrebni za pretočnost živil s slovenskih kmetij do potrošnikov.

Trenutno je onemogočena pridobitev certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK), ker ni možno sklicevati komisij, ki o tem odločajo, zato smo predlagali podaljšanje rokov za predložitev dokazil o ustreznem poklicnem znanju in usposobljenosti kadar je to razpisna zahteva.

Ne nazadnje smo opozorili tudi na pomanjkljivo ureditev ukrepa pomoč kmetom, ki zbolijo za COVID-19. Slednja namreč pripada le tistim, ki so zavarovani za polni zavarovalni čas, neupravičeno pa spregleda kmečke zavarovance, ki na primer koristijo pravico iz naslova starševskega varstva in svojo dejavnost opravljajo v skrajšanem obsegu.

Za konec naj še zapišemo, da z zadovoljstvom pozdravljamo odločitev pristojnih o vključitvi našega predloga po vnovičnem izplačilu solidarnostnega dodatka za starejše kmete. Starejši na kmetijah, ki nimajo svojih dohodkov oziroma so le ti izjemno nizki, so namreč podobno kot upokojenci z nizkimi pokojninami v trenutni situaciji med bolj ranljivimi skupinami. Prav je, da se jim izplača solidarnostni dodatek, s katerim bodo vsaj nekoliko lažje pokrili stroške, ki jih imajo z nakupom sredstev za zaščito pred okužbo z virusom.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki