Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva - Murska Sobota

Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva - Murska Sobota

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva - Murska Sobota

Predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep  4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 bo v petek, 27. 11.ob 11.00 uri preko spletne aplikacije Zoom. 

 

Ključne besede: razpis, podukrep 4.1, kmetijska gospodarstva, naložbe, hlevi, kmetijska mehanizacija - zmanjšanje toplogrednih plinov

Nazaj

Prihajajoči dogodki