Bom šel na planine, si mleka nalil

Bom šel na planine, si mleka nalil

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Predelava surovin neživalskega izvora, Turizem, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Zaključna prireditev ocenjevanja dobrot s slovenskih kmetij bo v začetku septembra.

Zaključna prireditev ocenjevanja dobrot s slovenskih kmetij bo v začetku septembra.

Dogodek »Dobrote slovenskih kmetij«, ki je maja zaradi epidemije korona virusa odpadel, bo potekal 5. in 6. septembra na tržnici na Ptuju.

Ključne besede: dobrote slovenskih kmetij, ocenjevanje, KGZS - Zavod Ptuj

Letos so se v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije že 31. zvrstila ocenjevanja izdelkov in pridelkov s slovesnkih kmetij. Ocenili so že večino od petnajst skupin izdelkov. Skupaj jih je bilo in bo ocenjeno okrog 950.

Glede na letošnje okoliščine so katalog izdelkov pripravili drugače. Vse izdelke so fotografirali. Naredili bodo digitalno razstavo ter digitalni katalog izdelkov kmetij, ki svoje izdelke tržijo in digitalni katalog splošnih informacij in vseh sodelujočih.

Med aktivnostmi, ki potekajo v največji meri v organizaciji KGZS - Zavoda Ptuj, je treba izpostaviti še informiranje javnosti o lokalno pridelani in predelani hrani (objava člankov, objava rezultatov na internetni strani, promocija preko radija in drugih medijev), vzpodbujanje in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok o lokalno pridelanih hrani z izvedbo likovnega natečaja na temo: »Bom šel na planine, si mleka nalil.«

Organizatorji načrtujejo pripravo strokovnega posveta na temo lokalno pridelane hrane, kratkih verig, povezovanja  in ozaveščanja javnosti. Z novo celostno podobo in novim znakom  želijo okrepiti trženjsko vrednost Dobrot slovenskih kmetij in razvoj gastronomske ponudbe slovenskega podeželja.

Predvidena je tudi izvedba kviza v organizaciji Zveze podeželske mladine Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter srečanje članov združenja AGRASLOMAK in predstavitev filma.

Sicer pa so ob letošnji razstavi in projektu navedeni naslednji cilji:

  • dvig kakovosti pridelkov in izdelkov iz kmetij
  • povečanje dohodka kmetij, še zlasti na območjih s težjimi pogoji za pridelavo
  • ohranjanje podeželja in dvig števila zaposlenih na podeželju
  • ozaveščanje potrošnika o pomenu doma pridelane hrane
  • mreženje ponudnikov pridelkov in izdelkov iz kmetij
  • vključevanje izdelkov DSK v gastronomsko ponudbo

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki