KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšanje izgub in odpadne hrane

KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšanje izgub in odpadne hrane

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
KGZS podpisala izjavo o sodelovanju za zmanjšanje izgub in odpadne hrane

"V Kmetijsko gozdarski zborski zbornici Slovenije smo veseli sodelovanja na področju zmanjševanja izgub hrane in odpadne hrane. Prepričani smo, da nam bo s skupnimi močmi uspelo utrditi zavedanje, da hrana ni samoumevna, da je v njeno pridelavo vloženega veliko kmečkega dela, znanja in energentov," je povedal predsednik KGZS Cvetko Zupančič na današnjem podpisu skupne izjave o sodelovanju za zmanjševanje izgub in odpadne hrane.

Ključne besede: hrana, zmanjševanje izgub

Generalna skupščina Združenih narodov je s podporo Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila 29. september za Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS je tako danes s sedmimi deležniki podpisalo Izjavo o sodelovanju za zmanjševanje izgub in odpadne hrane.

S tem so Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtna zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izrazili skupen interes in podporo ciljem Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano ter dvigu zavesti za spoštljiv, odgovoren in trajnosten odnos do hrane od vil do vilic, podpisniki pa si bodo prizadevali, vsak na svojem področju, izvajati aktivnosti, ki bodo prispevale k  zmanjševanju izgub in količin odpadne hrane.

"Kot stanovska organizacija slovenskih kmetov se zavzemamo predvsem za zmanjšanje izgub hrane na kmetijah. Torej hrane, ki jo zavržemo zaradi neurejenih razmer v prehranski verigi ter hrane, ki po videzu ne ustreza prodajnim standardom. Želimo rešitve tudi za male kmete, ki ne morejo vstopati v velike prodajne sisteme, ker njihovi pridelki po količini ne ustrezajo zahtevam. Nujno je rešiti problem ostankov hrane, ki je slovenski kmetje ne morejo prodati zaradi položaja na trgu, oziroma so jo primorani prodati pod ceno in posledično kmetovanje opuščati.

Pričakujemo, da bomo s sodelovanjem našli rešitve pri vzpostavljanju trdnejših pogodbenih odnosov med pridelovalci in kupci.  Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije vidimo ključne izzive pri pripravi strateških dokumentov pridelave hrane v pomenu kmetijske stroke, uvajanju novih tehnologij pridelave, razvoju novih sort, odpornih in prilagojenih vremenskim spremembam ter manjši porabi energentov.

Poudarjamo, da se moramo zavedati pomena preudarnega nakupovanja ter spoštljivega odnosa do hrane in kmetov. Pri tem ne smemo pozabiti na prednost kratkih transportnih poti in manjše porabe embalaže ter da je  odločitev za nakup pri kmetu zagotovilo za super hrano brez dodatkov," je še povedal predsednik KGZS.

S podpisom izjave se tako Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije zavezuje k podpori ciljem Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano ter dvigu zavesti za spoštljiv, odgovoren in trajnosten odnos do hrane od vil do vilic.

Izjavo o sodelovanju najdete na povezavi TUKAJ.

Skupno sporočilo za javnost s kratkimi izjavami vseh deležnikov najdete na povezavi TUKAJ.

Predlog Strategije je objavljen na spletni strani E-uprave TUKAJ. Pripombe na strategijo se zbirajo do 29. oktobra 2020.

Nazaj

Prihajajoči dogodki