Bom šel na planine, si mleka nalil

Bom šel na planine, si mleka nalil

Zbornica svetuje, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti  | 
Novi znak Dobrot slovenskih kmetij

Novi znak Dobrot slovenskih kmetij

Dogodek »Dobrote slovenskih kmetij«, ki je maja zaradi epidemije koronavirusa odpadel, bo potekal 5. in 6. septembra na tržnici na Ptuju.

Letos so se v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije že 31. zvrstila ocenjevanja izdelkov in pridelkov s slovenskih kmetij. Ocenili so že večino od petnajstih skupin izdelkov. Skupaj jih je bilo in bo ocenjeno okrog 950.

Glede na letošnje okoliščine so katalog izdelkov pripravili drugače. Vse izdelke so fotografirali. Naredili bodo digitalno razstavo ter digitalni katalog izdelkov kmetij, ki svoje izdelke tržijo, in digitalni katalog splošnih informacij ter vseh sodelujočih.

Med dejavnostmi, ki potekajo v največji meri v organizaciji KGZS - Zavoda Ptuj, je treba izpostaviti še obveščanje javnosti o lokalno pridelani in predelani hrani (objava člankov, objava rezultatov na spletni strani, promocija preko radija in drugih medijev), vzpodbujanje in izobraževanje šolskih in predšolskih otrok o lokalno pridelanih hrani z izvedbo likovnega natečaja na temo: »Bom šel na planine, si mleka nalil.«

Organizatorji načrtujejo pripravo strokovnega posveta na temo lokalno pridelane hrane, kratkih verig, povezovanja  in ozaveščanja javnosti. Z novo celostno podobo in novim znakom  želijo okrepiti trženjsko vrednost Dobrot slovenskih kmetij in razvoj gastronomske ponudbe slovenskega podeželja.

Predvidena je tudi izvedba kviza v organizaciji Zveze podeželske mladine Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter srečanje članov združenja AGRASLOMAK in predstavitev filma.

Sicer pa so ob letošnji razstavi in projektu navedeni naslednji cilji:

  • dvig kakovosti pridelkov in izdelkov s kmetij,
  • povečanje dohodka kmetij, še zlasti na območjih s težjimi pogoji za pridelavo,
  • ohranjanje podeželja in dvig števila zaposlenih na podeželju,
  • ozaveščanje potrošnika o pomenu doma pridelane hrane,
  • mreženje ponudnikov pridelkov in izdelkov iz kmetij,
  • vključevanje izdelkov DSK v gastronomsko ponudbo.
Nazaj

Prihajajoči dogodki