Kmetijsko šolstvo

Kmetijsko šolstvo

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se zavedamo pomena kmetijskih srednjih šol v slovenskem kmetijstvu. Kakovost njihovih pridobljenih znanj vpliva na njihove odločitve pri nadaljevanju njihovega dela na kmetijah, izboljšavah, skrbi za okolje in posledično vpliva na raven in obseg lokalno pridelane hrane. Šole imajo zato zahtevno in pomembno nalogo za slovensko kmetijstvo.

Zavedamo pa se tudi številnih pomanjkljivosti in težav pri kmetijskih programih in si zato prizadevamo, da bi čim hitreje prišlo do prenove poklicnih standardov, ki so osnova šolskim programov. Želimo si tudi, da bi se še izboljšal sistem in kakovost praktičnega izobraževanja, dodalo nove vsebine, ki so v današnjem času izrednega pomena za uspešno kmetovanje in da bi programi kar se da hitro in uspešno sledili vedno novim potrebam na terenu.

Pridobljena kmetijska  znanja namreč omogočajo tudi veliko hitrejše in lažje osvajanje znanj pri svojem delu in v komunikaciji s prenosniki znanj, kot je Javna služba kmetijskega svetovanja pri KGZS. Poleg tega ustrezna izobrazba omogoča tudi lažje kandidiranje na razpisih za kmetije v okviru razvoj podeželja.

Ne pozabimo, da kmetijski poklici niso zgolj poklici za »nove kmete«, temveč so to znanja in poklici širokih razsežnosti. Pridobitev kmetijskega poklica omogoča široke razvojne in poklicne možnosti, saj imajo kmetijske šole zelo veliko različnih učnih in študijskih programov. Hkrati omogoča izbiro in odločitev kasneje za veliko različnih naravoslovnih poklicev, ki ni nujno, da so vezani samo na kmetijstvo, ampak tudi na širše naravoslovno področje (živilstvo, okolje, naravovarstvo,…).

Predstavljamo šole, ki opravljajo pomembno nalogo pri razvoju slovenskega podeželja:

 Premislite in pametno izberite!

V pomoč vam je lahko tudi predstavitev, ki jo pripravil Konzorcij biotehniških šol Slovenije: TUKAJ.