Grm Novo mesto

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Grm Novo mesto je šola s 135-letno tradicijo. Sedež šole je na Sevnem pod Trško goro, v mirnem naravnem okolju. Dijaki se v šolo pripeljejo z avtobusi, tisti iz oddaljenih krajev pa lahko bivajo v dijaškem in študentskem domu v sklopu Grma. Dijaki kmetijskih programov praktični pouk opravljajo na šolskem posestvu z 200 ha obdelovalne zemlje in 100 ha gozda. Tu so njive, travniki in pašniki, vinograd, sadovnjak ter rastlinjaki, kjer se prideluje cvetje in zelenjava. Dijaki se učijo dela s stroji, oskrbe rastlin, predelave mleka v jogurt, sir in skuto, predelave sadja in zelenjave, v mesarski delavnici pa tudi mesa. Šola ima še hlev s 55 kravami molznicami, mladim govedom in konji. Kdor želi, se lahko uči jahanja in se vključi k pouku gozdarstva. Iz v okviru šole pridelane hrane kuhajo tople obroke za dijake. Dijaki gostinskih programov in slaščičarji se praktično izobražujejo v šolski Hiši kulinarike v centru Novega mesta, kjer je še njihova butična tržnica z lokalno hrano. V vzgojno-izobraževalnem zavodu GRM Novo mesto izobražujejo za poklice od njive do mize in potrošnikov. Vsi poklici za katere izobražujemo so  na trgu dela med zelo iskanimi: kmetijski tehnik, mesar, vrtnar, slaščičar, cvetličar in seveda tudi gostinski poklici. Veliko dijakov in študentov se kasneje samozaposli, postanejo prevzemniki kmetij ali gostinskih obratov. V času študija na Višji strokovni šoli se vključujejo v projekt Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril in izdelajo projektno ali diplomsko nalogo za samozaposlitev. Po končani srednji ali višji šoli je priložnosti za zaposlitev res veliko, potrebno je le, da imajo mladi ljubezen do zemlje, veselje do dela v naravi in do pripravljene dobre ter okusne hrane, zlasti iz lokalnega okolja, da jo ponudijo potrošniku. 

Na Grmu Novo mesto se veselimo nove stavbe, ki je zrasla na šolskem posestvu. Tu bodo imeli dijaki in študenti odlične možnosti za pridobivanje praktičnih znanj na vseh področjih izobraževanja. Še posebej se veselimo sodobne mehanične delavnice in digitalizacije delovnih procesov.

Z našim delovanjem že sedaj uresničujemo horizontalni cilj skupne kmetijske politike 2023 – 2027 za Slovenijo, to je: Modernizacija kmetijstva in podeželja s spodbujanjem in razširjanjem znanja, inovacij in digitalizacije.

Grm Novo mesto – Šola, kjer si znanje in narava podaja roko.