Biotehnični izobraževalni center Ljubljana

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

V okviru BIC Ljubljana delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Več informacij o naših programih je na voljo na spletni strani https://www.bic-lj.si.

Bodoče dijakinje in dijake vabimo, da se nam v petek, 11. 2. 2022 ob 9. in 15. uri ter soboto, 12. 2. 2022 ob 9. uri na spletni strani http://info.bic-lj.si/ pridružijo na online Informativnih dneh, kjer bomo predstavili naše izobraževalne programe.

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola se nahaja v prijetnem zavetju Mestnega loga. Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi šolsko veterinarsko ambulantno, šolski vivarij, knjižnico, kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano. V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Veterinarski tehnik je program, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih, visokih strokovnih šolah in študiju veterine. Ponujamo izbirne športe (veslanje, hokej, žongliranje), večdnevne dejavnosti (jahalni, kolesarski, pohodniški, smučarski in medpredmetni vikendi) in naravoslovni tabor. Naši dijaki prejemajo odlične uvrstitve na tekmovanju za Krkine nagrade. Posebno pozornost namenjamo tudi projektnim nalogam s področja biotehnologije. Naši dijaki so vključeni tudi v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje v tujino.

BIC Ljubljana, Živilska šola se nahaja na odlični lokaciji ob Botaničnem vrtu UL v Ljubljani. Izvajamo programe: živilsko-prehranski tehnik, naravovarstveni tehnik, živilsko-prehranski tehnik – PTI, slaščičar, pek, mesar in pomočnik v biotehniki in oskrbi. Dijakom omogočamo pridobivanje praktičnih izkušenj v novi šolski slaščičarski delavnici, v pekarski delavnici, trgovini Kruharije&Cukrnije, sodobno opremljenih laboratorijih in v novi, leseni in nizkoenergijski EkoHiši BIC Ljubljana, ki se nahaja na Cesti v mestni log. Šola ima poleg sodobno opremljenih prostorov še knjižnico, kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano. Naši dijaki so vključeni tudi v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično usposabljanje v tujino, zanje organiziramo tudi razredne in strokovne tabore. Zaposleni se trudijo dijakom ponuditi prijetno in varno okolje, veliko znanja, optimalne pogoje za delo v dobro opremljenih laboratorijih in posebej za šolo značilne aktivnosti, ki popestrijo običajne šolske tedne. Na vseh področjih živilstva in naravovarstva je zajeta tudi biotehnološka in ekološka osveščenost.