Biotehniški center Naklo

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

»Znanje v osrčju narave«

GIMNAZIJA

izbirni strokovni predmeti: biotehnologija, mikrobiologija, kmetijstvo, interdisciplinarni sklop

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA:

HORTIKULTURA

vrtnar (SPI)

cvetličar (SPI)

hortikulturni tehnik (SSI in PTI)

KMETIJSTVO IN KMETIJSKA MEHANIKA

gospodar na podeželju (SPI)

mehanik kmetijskih in delovnih strojev (SPI)

kmetijsko-podjetniški tehnik (SSI in PTI)

NARAVOVARSTVO

naravovarstveni tehnik (SSI)

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

pek (SPI)

slaščičar (SPI)

mesar (SPI)

živilsko-prehranski tehnik (SSI in PTI)

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN PREHRANI (NPI)

tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

T: 04 277 21 24,
M: 070 464 747

---------------------------------------------------------------------------

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

HORTIKULTURA

Inženir/-ka hortikulture

UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

Inženir/-ka kmetijstva in krajine

NARAVOVARSTVO

Inženir/-ka naravovarstva

ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Inženir/-ka živilstva in prehrane

andreja.zupancic@bc-naklo.si

T: 04 277 21 45,
M: 070 485 353

------------------------------------------------------------------------

MIC – MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

V vse izobraževalne programe se lahko vpišete tudi odrasli.

Izvajamo številne aktualne in praktično naravnane TEČAJE ter STROKOVNE SEMINARJE.    

peter.ribic@bc-naklo.si

T: 04 277 21 20,
M: 041 499 936

---------------------------------------------------------------------------------------

Video predstavitev šole Predstavitev gimnazije Predstavitev poklicev
Višja strokovna šola: plakat, zloženka Katalog tečajev in seminarjev