Šolski center Ptuj

Šolski center Ptuj

Na Šolskem centru Ptuj izvajamo kmetijske izobraževalne programe na dveh organizacijskih enotah, in sicer na Višji strokovni šoli (višješolski program Upravljanje podeželja in krajine - UPK) in na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo.  Na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo izvajamo  programe  s področja kmetijstva, pa tudi s področij ekonomije in turizma. Predstavitve vseh naših programov so v prilogah.

Navedena področja  so pomembne gospodarske panoge, ki se uspešno dopolnjujejo, prepletajo in zaposlujejo veliko delovno aktivnega prebivalstva. Izobraževalni programi in poklici s teh področij so tako naša slovenska tradicija in hkrati naša prihodnost. Pomembno prispevajo k družbenemu napredku in kvalitetnejšemu življenju. Z izobraževanjem dijaki pridobivajo kompetence, ki so nujno potrebne za opravljanje poklicev s področij ekonomije, turizma in kmetijstva ter za nadaljnji študij.

PRILOGE: