Letošnja kampanja je ena najbolj zahtevnih do sedaj

Letošnja kampanja je ena najbolj zahtevnih do sedaj

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Direktor KGZS Janez Pirc in vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje Anton Jagodic

Direktor KGZS Janez Pirc in vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje Anton Jagodic

Skoraj teden dni po začetku kampanje izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) ugotavlja, da je zaradi številnih novosti pri oddajanju vnesenih za približno polovico manj vlog kot do sedaj v enakem času, vnos posamezne vloge pa poteka bistveno dlje. KGZS kmetom svetuje, naj si pred obiskom vnosnega mesta preberejo tiskana  navodila za vnos zbirnih vlog, ki jih dobijo pri kmetijskih svetovalcih, v elektronski obliki pa so na voljo tudi na spletni strani KGZS.

Ključne besede: zbirne vloge, oddaja, navodila

Pričakuje se dolga kampanja, trajala naj bi do 10. julija

Kmetje lahko vloge za kmetijske subvencije oddajo na 73 vnosnih mestih. Za to delo je usposobljenih 230 kmetijskih svetovalcev, ki so jih usposabljali 17 delovnih dni. Izvedenih je bilo 218 informativnih usposabljanj za kmete poleg vsega individualnega svetovanja, ki poteka že od decembra preteklega leta. Na spletni strani KGZS je na voljo posebna podstran Vse o zbirnih vlogah, kjer je zbrana vsa zakonodaja, posnetki iz vseh predavanj in pomembna obvestila.

»Tudi na tej strani lahko kmetje vstopijo v javni pregledovalnik in pogledajo stanje na svoji kmetiji, ali se je na grafičnih enotah rabe, mi to imenujemo GERK, karkoli spremenilo, ker se vsako leto fotografira drug del Slovenije in letos je več sprememb v SZ delu Slovenije. Ti kmetje morajo pravočasno oditi na upravno enoto in v primeru napake urediti svoje stanje,« je povedal Anton Jagodic, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje na KGZS.

Vnos vlog je bolj zapleten in poteka dlje kot do sedaj

Kmetijski svetovalci na terenu pravijo, da letos v povprečju porabijo dvakrat več časa za vnos posamenzne zbirne vloge kot prejšnja leta. V času od 31. 3., ko se je začela kampanja, so vnesli za približno polovico manj vlog kot običajno. »Ocenjujem, da zato, ker je bila zakonodaja sprejeta tik pred zdajci in je treba zadeve preučiti, preden kmetu svetujemo, kaj naj odda,« je povedal Jagodic.

Vnos je zaradi nove zakonodaje tudi bolj zapleten:  »Imamo 1300 strani strateškega načrta, poleg tega imamo 288 strani nove izvedbene zakonodaje ter 80 strani navodil za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike. Tudi vsi tisti, ki so do sedaj vloge vlagali sami, kličejo in se naročajo,« je povedal direktor KGZS Janez Pirc.

KGZS kmetom svetuje, naj si pred obiskom vnosnega mesta pogledajo Navodila za uveljavljanje intervencij, ki jih je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Večjih težav pri oddaji vlog pa na terenu sicer ni zaznati.

Posnetek izjave za javnost jre na voljo TUKAJ

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki