12. redna seja Sveta KGZS

12. redna seja Sveta KGZS

Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
12. redna seja Sveta KGZS
Svet KGZS je na 12. redni seji sprejel sklepe, vezane na zbornični prispevek, program dela KGZS, kmetijsko gozdarskih zavodov in območnih enot. Člani sveta so se seznanili tudi s potekom pogajanj kmetijskih organizacij z vlado.

Ključne besede: svet KGZS, zbornični prispevek, program dela, pogajaja

Svet KGZS je sprejel Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka za leto 2024. S sklepom se je stopnja za odmero zborničlnega prispevka A, ki ga na podlagi katastrskega dohodka plačuje največ članov zbornice, določila na zakonsko določeno stopnjo 4%.

Svetniki so sprejeli program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2024, Program dela in finančni načrt kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2024, Program dela Zavoda za certifikacijo gozdov za leto 2024 ter Program dela Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu za leto 2024, program dela območnih enot KGZS. Imenovali so Mitjo Kadoiča za vodjo OE KGZS Kranj ter Matijo Riglerja za vodjo OE KGZS Ljubljana, oba za mandatno dobo štirih let.

Vodstvo KGZS je svetnikom predstavilo tudi potek pogajanj z vlado, ki so se po premoru zaradi razrešitve kmetijske ministrice Irene Šinko nadaljevala v začetku tega tedna, ko so kmetijske organizacije med drugim poslale pripombe na posodobljen 13. člen predloga Uredbe o pogojenosti.

Svet KGZS se je prav tako seznanil z osnutkom dokumenta združenja Copa Cogeca na temo laboratorijsko proizvedenih beljakovin in druge sintetične hrane. Svet ostro nasprotuje proizvodnji, prodaji in uvozu tovrstne hrane, ker le-ta dolgoročno uničuje slovensko živinorejo in kmetijstvo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki