Zmanjšanja pesticidov za zdaj ne bo

Zmanjšanja pesticidov za zdaj ne bo

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Zmanjšanja pesticidov za zdaj ne bo
Evropski parlament je na včerajšnjem glasovanju zavrnil predlog uredbe o trajnostni rabi pesticidov. Evropski poslanci so predlog komisije zavrnili z 299 glasovi proti in 207 glasovi za. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), ki je bila vseskozi aktivna pri pripravi pripomb, zavrnitev predloga pozdravlja.

Ključne besede: pesticidi, Evropski parlament, zavrnitev

Predlog uredbe, ki je predvideval zmanjšanje skupne uporabe in tveganja kemičnih pesticidov za 50 odstotkov do leta 2030, v tem zakonodajnem obdobju ne bo več  obravnavan. Parlament je namreč zavrnil tudi pobudo, da se predlog vrne na odbor Evropskega parlamenta za okolje v dopolnitev.

KGZS je vseskozi opozarjala, da bi bila z njegovo uveljavitvijo ogrožena prehranska varnost Slovenije. Pri žitih bi bil pridelek manjši za 40 %, na oljnicah za 50 % in pri sadju in zelenjavi za 30 %. Za večino bolezni in škodljivcev trenutno ni razvitih alternativnih metod, glede na trenutno stanje razvoja le-teh pa bi uveljavitev predloga pomenila opuščanje kmetijstva na teh območjih.

KGZS je bila od lani, ko je Evropska komisija predstavila omenjeni predlog, aktivno vključena v delovno skupino, ki je pripravljala izhodišča za obravnavo predloga uredbe na nivoju EU. Svoje pripombe je poslala Evropski komisiji, Združenju evropskih kmetov in evropskih kmetijskih zadrug Copa-Cogeca. Prav tako je stališče zbornice in kmetov večkrat predstavila evropskim poslancem.  KGZS je s predlogi za zmanjšanje rabe pesticidov redno seznanjala kmete na terenskih obiskih območij, ki bi jih uredba najbolj zadevala, ter to temo večkrat obravnavala na svetu in upravnem odboru.

KGZS  se evropskemu poslancu Francu Bogoviču (EPP/SLS) zahvaljuje za njegovo aktivno vlogo v pogajanjih o predlogu uredbe v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI). Franc Bogovič  je po včerajšnji zavrnitvi predloga uredbe povedal, da zdaj dajejo komisiji možnost, da ga v celoti umakne in pripravi novega, bolj realističnega, ki bo omogočil tako zmanjševanje rabe fitofarmacevtskih sredstev kot zagotavljanje prehranske varnosti.

Nazaj

Prihajajoči dogodki