Vključitev v vzorec FADN 2024: kmetije ste povabljene k sodelovanju

Vključitev v vzorec FADN 2024: kmetije ste povabljene k sodelovanju

FADN knjigovodstvo  | 
Vključitev v vzorec FADN 2024: kmetije ste povabljene k sodelovanju
Ste prejeli povabilo za vključitev v vzorec FADN 2024? Preberite, kaj to pomeni za vašo kmetijo in zakaj je vaša udeležba pomembna.

Ključne besede: FADN knjigovodstvo

Nekoliko pozneje kot v preteklih letih so bila letos s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslane pogodbe za vključitev v vzorec FADN za leto 2024. Na ministrstvu so pripravili seznam za pošiljanje; pogodbe poslali vsem kmetijam, ki so sodelovale v vzorcu FADN v letu 2023, z izjemo tistih kmetij, ki se jih z letom 2023 zaključile obveznost poročanja. V vzorcu namreč sodelujejo tudi tiste kmetije, ki so v preteklih letih prejela sredstva skupne kmetijske politike v okviru javnih razpisov (npr. za investicije v naložbe ali prevzem kmetij s strani mladih prevzemnikov) in morajo letno poročati, FADN pa je ena od ustreznih oblik poročanja. Razlog, da se na ministrstvu niso odločili, da bi poslali pogodbe tudi tem kmetijam je, da se veliko kmetij odloči za vodenje FADN in sodelovanje v vzorcu le za čas obveznosti in ker so bile izkušnje v preteklih letih, da se te kmetije niso pogosto odločile za nadaljevanje vodenja FADN, so bile tokrat te kmetije izvzete iz seznama.

Kar pa nikakor ne pomeni, da tudi te kmetije niste povabljene, da se odločite za sodelovanje v vzorcu 2024. Potrebno je le, da to svojo odločitev sporočite na ministrstvo, bodisi preko vašega svetovalca ali koordinatorja na zavodu ali pa direktno, in ministrstvo vam bo v naslednjem »krogu« poslalo pogodbo v podpis.

V vzorec 2024 pa je ministrstvo povabilo tudi vse nove »obveznike«, ki ste uspešno kandidirali na javne razpise. Posebej veseli pa bodo, če se boste za vodenje FADN odločile nove kmetije prostovoljno in boste za to prejele tudi denarno nagrado.

Ko prejmete v podpis pogodbo s strani ministrstvo bodite pozorni na to ali ste prejeli »ustrezno« pogodbo FADN. Kmetijam, ki ste prejemniki sredstev PRP 2014-2020 oziroma SN SKP 2023-2027 in ste na podlagi določil javnih razpisov dolžne voditi knjigovodstvo po metodologiji FADN, ministrstvo pošlje pogodbo »za obveznike«, na podlagi katere ste upravičeni do brezplačnega zbiranja in obdelave podatkov, seveda če zagotovite obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe. Drugi tip pogodb pa je za kmetije, ki FADN vodite prostovoljno. Kmetije ste poleg brezplačnega zbiranja in obdelave podatkov upravičene tudi do denarnega nadomestila v višini 300 EUR.

Podatki, ki jih zapišete v poročila so izrednega pomena, saj vzorec FADN predstavlja slovensko tržno kmetijstvo. Podatki so izrednega pomena za analize in načrtovanje EU kmetijske politike, zato vse vključene kmetije v vzorec 2024 posebej nagovarjamo in spodbujamo k točnemu in rednemu zapisovanju podatkov v poročila. 

Ena od oblik vodenje mesečnih poročil je tudi preko Excelovih podatkov, ki jih najdete tudi v prilogi, vsem kmetijam, ki ste v vzorcu 2024 in podatkov še ne vnašate direktno v aplikacijo FADN, pa ste te obrazce že prejeli s strani vaše računovodske pisarne FADN.

Še je torej čas za vašo vključitev. Za pomoč in informacije v zvezi s pogodbami ali kasneje glede vodenja in pravilnega zapisovanja podatkov se vedno lahko obrnete tudi na vašega svetovalca.

Obrazec Excel za FADN

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!