Novice

Izberite kategorijo:
Namesto položnic podatki za plačilo po telefonu
Zaradi zamude pri pošiljanju prestavljen rok za plačilo prispevkov
Začasno in občasno delo v kmetijstvu
Oblike zaposlitve oziroma najema delovne sile n...
Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Nazaj na konja!

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zaposlitev in sociala | 17. 04. 2018
Metka Demšar Goljevšček
Kmetje se sicer za pomoč v vezi POPSV lahko obrnete na krajevne urade FURS.
FURS ugotovil napako pri izračunu
Vključitev v socialna zavarovanja za kmete