Novice

Izberite kategorijo:
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.
Umrl je Ivan Oman, kmet in politik – velik bore...
Finančna pomoč  je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.
Višja urna postavka
Od leve proti desni: Tatjana Vrbošek, Jože Ramovš, Andreja Krt Stopar, Ivan Janez Štular
Vabljeni na Dneve medgeneracijskega sožitja
Sprememba najnižje bruto urne postavke
Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema.
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipe...