Strateški načrt Skupne kmetijske politike - 2023-2027

O Programu razvoja podeželja 2023-2027

KGZS v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2023-2027 izvaja naslednja javna naročila in projekte:

 

2023