Usposabljanje za ukrep Dobrobit živali – govedo, drobnico, prašiče in konje 2023

 

 

Javni razpis za podintervencijo izmenjava znanja in prenos informacij s področja intervencije dobrobit živali za leto 2023

 

 • Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje  2023-2027, za Podintervencija dobrobit za govedo, drobnica, prašiči in konji za leto 2023

 

Namen podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je izvedba dejavnosti izmenjave znanj in prenosa informacij, namenjene udeležencem, ki se v skladu z uredbo, ki ureja intervencijo dobrobit živali za leto 2023, udeležijo usposabljanja s področja intervencije dobrobit živali.

Cilj podintervencije izmenjava znanja in prenos informacij je povečati raven usposobljenosti udeležencev. 

 

1. Podintervencija dobrobit za prašiče:

 • Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije
 • Osnovna predstavitev podintervencije
 • Predstavitev vseh zahtev podintervencije
 • Identifikacija in registracija
 • Pravilno mesečno poročanje staleža prašičev na KMG
 • Seznanitev s problemi na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem

 2. Podintervencija dobrobit za govedo:

 • Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije
 • Osnovna predstavitev podintervencije
 • Predstavitev vseh zahtev podintervencije
 • Identifikacija in registracija
 • Seznanitev s problemi na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem
 • Dobra praksa dobrobiti živali na govedorejski kmetiji Zagradišnik (Gornji Grad)

 3. Podintervencija dobrobit za drobnico:

 • Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije
 • Osnovna predstavitev podintervencije
 • Predstavitev vseh zahtev podintervencije
 • Identifikacija in registracija
 • Seznanitev s problemi na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem

 4. Podintervencija dobrobit za konje:

 • Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije
 • Osnovna predstavitev podintervencije
 • Predstavitev vseh zahtev podintervencije
 • Identifikacija in registracija
 • Seznanitev s problemi na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem

 

Podizvajalci usposabljanja:

KGZS - Zavod Celje, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Maribor, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS – Zavod Nova Gorica, KGZS - Zavod Novo mesto, KGZS - Zavod Ptuj, Veterinarska fakulteta v Ljubljani.

 

TERMINSKI NAČRT USPOSABLJANJ 

OBVESTILO: v primeru vključitve KMG v več podintervencij (npr. za govedo in prašiče) zadostuje udeležba le na enem dogodku posamezne podintervencije. Udeležence prosimo, da se prijavite le na en termin znotraj posamezne podintervencije, saj v primeru neudeležbe vzamete mesto nekomu drugemu.

 

GRADIVO

 

 

DOBRA PRAKSA DOBROBITI ŽIVALI, kmetija Zagradišnik, Gornji Grad

Povezava do videa:  https://www.youtube.com/watch?v=KHT_LThRJJA