Vse o zbirnih vlogah 2023

Vse o zbirnih vlogah 2023

Oddaja zbirnih vlog z zahtevki za leto 2023 bo potekala od 31. marca do 10. julija 2023. Izjemi sta oddaja vlog za dobrobit živali (drobnica), kjer je rok 5. maj 2023 in prijava posebnih kultur, kjer je rok prijave do 30.6.2023.

Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG. Podatki v RKG se urejajo na upravnih enotah. 

Usposabljanja za vlagatelje

Obvestila

Zakonodaja

Dostopi do evidenc

Navodila

 • Navodila za odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (PDF)
 • Navodila za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (PDF)
 • Navodila za uveljavljanje intervencij iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 - 2027 (PDF)
 • Predstavitev načina vodenja evidenc za intervencijo Sheme za podnebje in okolje (SOPO)
 • Navodilo sporočanja pripomb na hidrografsko mrežo (PDF)
 • Navodilo o postavitvah in dimenzijah življenjskih prostorov za koristne organizme za kmetijsko prakso »življenjski prostor za koristne organizme« pri shemi INP8.11 Ohranjanje biotske raznovrstnosti v trajnih nasadih (BIORAZTN) (PDF)
 • Navodila za analizo tal in gnojilni načrt ter odvzem vzorcev tal, namenjenih za kemijsko analizo, za potrbe intervencij KOPOP in LOPS, 2023 – 2027 (PDF)
 • Priročnik za izvajanje intervencije Suhi kraški travnik in pašnik, 2023 - 2027 (PDF)
 • Tehnološka navodila za intervencijo Senena prireja, 2023 - 2027 (PDF)
 • Tehnološka navodila za intervencijo Biotično varstvo rastlin, 2023 - 2027 (PDF, word)
 • Tehnološka navodila za intervencijo Uporaba biotehniških metod za obladovanje škodljivih organizmov v trajnih nasadih iz stratežkega načrta 2023-2027 (PDF, word)
 • Zloženka Senena prireja (PDF)
 • Šifrant kmetijskih rastlin

Navodila za uporabo aplikacij

 • Navodila za uporabo portala ekmetijstvo (PDF)
 • Navodilo za elekronsko izpolnjevanje Zbirne vloge 2023 (word)

Obrazci

 • Pooblastilo za vnos/dopolnitev/umik zbirne vloge v primeru, ko ne ureja nosilec KMG (PDF, word, navodilo)
 • Vnos računa (TRR) in davčnega statusa stranke (PDF, word
 • DŽ Dnevnik paše (PDF)
 • DŽ Dnevnik izpustov (PDF)
 • BVR Obrazec za sporočanje sprememb v zvezi z izvajanjem intervencije Biotično varstvo rastlin (PDF)
 • Aktivni kmet Izjava o dohodkih iz kmetijske in nekmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (PDF)
 • Aktivni kmet Evidenca o opravljeni kmetijski storitvi na kmetijskem gospodarstvu (PDF)
 • Vloga za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka (PDF)
 • Mladi kmet Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu (PDF)
 • Mladi kmet Izjava o odgovornosti in upravljanju kmetije (PDF)
 • Lokalne pasme Obvestilo o izločitvi ali nadomestitvi živali (PDF)

Seznami

Članki in druge informativne objave

Forum ARSKTRP

Predstavitve z izobraževanj

 • Video predstavitev KOPOP - večletne obveznosti, analize tal in gnojilni načrti, precizno gnojenje in škropljenje (video)
 • Splošna predstavitev IAKS intervencij (PDF, video)
 • Pogojenost (PDF, video, odgovori)
 • Register kmetijskih gospodarstev (PDF, video, odgovori)
 • Dobrobit živali v letu 2023 (PDF, video, odgovori)
 • Predstavitev neposrednih plačil (razen SOPO) (PDF, video, odgovori)
 • Neposredna plačila – Sheme za podnebje in okolje (SOPO) (PDF, video, odgovori)
 • Ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje (Ek in EKČ) (PDF, video)
 • Biotično varstvo rastlin (BVR) (PDF, video)
 • Plačila za območja z naravnimi ali drugimi omejitvami (plačilo OMD) (PDF, video, odgovori)
 • Natura 2000 (PDF, video)
 • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2023 (PPT, odgovori)
 • Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) (odgovori1, odgovori2)

 Arhiv