Zamik začetka prepovedi košnje

Zamik začetka prepovedi košnje

Sporočila za javnost, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Obvestila za javnost, Travništvo in pašništvo, Travništvo in pridelava krme  | 
Zamik začetka prepovedi košnje

Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi se v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave pri operaciji MET za leto 2023 začetek prepovedi košnje zamika s 15. na 25. junija 2023.

V skladu z Uredbo o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 34/23) pri operaciji Posebni traviščni habitati – MET, ki se izvaja v okviru intervencije Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Biotska raznovrstnost in krajina (KOPOP_BK), košnja ni dovoljena od 15. 6. do 15. 9. tekočega leta, razen na območju Ljubljanskega barja, kjer košnja ni dovoljena od 15. 6. do 1. 9. tekočega leta. Operacija MET je namenjena ohranjanju in varovanju metuljev mravljiščarjev.

Zaradi obilice padavin v letošnji pomladi (od aprila do prve dekade junija) prihaja do razmočenosti terena, kar otežuje obdelavo površin – košnja brez poškodb travne ruše in s tem traviščnega habitata praktično ni mogoča. Zato se v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave pri operaciji MET za leto 2023 začetek prepovedi košnje zamakne s 15. na 25. junija 2023.

Izjema velja za vsa območja posebnih traviščnih habitatov, določenih s prej omenjeno uredbo. Vpogled v evidenco teh območij je mogoč na javnem spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva, dostopnem na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.