Uredba o pravilih pogojenosti

Uredba o pravilih pogojenosti

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava  | 
Uredba o pravilih pogojenosti

Vlada RS je na zadnji seji lani sprejela Uredbo o pravilih pogojenosti. Uredba je bila objavljena v UL RS št. 166/2022 

Ključne besede: pravila pogojenosti, DKOP, PZR, skupna kmetijska politika

Vlada je izdala Uredbo o pravilih pogojenosti. Ta določa pravila za zavezance pogojenosti v obliki zahtev. Zahteve so razdeljene po standardih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev (DKOP) in predpisanih zahtevah ravnanja (PZR). Pravila pogojenosti so predpisane zahteve ravnanja  na podlagi pravnih aktov Evropske unije in standardov dobrih kmetijsko okoljskih pogojev, ki so določeni v strateških načrtih skupne kmetijske politike.

Zahteve pogojenosti pokrivajo področja:

  • podnebje in okolje, vključno z vodo, tlemi in biotsko raznovrstnostjo ekosistemov; 
  • javno zdravje in zdravje rastlin; 
  • dobrobit živali.

Zavezanci za pogojenost so prosilci in prejemniki sredstev iz naslova shem neposrednih plačil in nekaterih intervencij razvoja podeželja, in sicer plačil za območja z naravnimi dejavniki (OMD), kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), plačil za ekološko kmetovanje (EK), plačil za biotično varstvo rastlin (BVR), plačil za lokalne pasme in sorte (LOPS), plačil Natura 2000 (N2000) in prejemniki sredstev za dobrobit živali (DŽ), ki so del zbirne vloge.

V primeru neizpolnjevanja zahtev pogojenosti se bo zavezancem naložila upravna kazen v odstotku od plačil, do katerih so sicer upravičeni. Upravna kazen se naloži glede na resnost, obseg in trajanje po sistemu predpisanem v uredbi.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki