Vse o zbirnih vlogah - termini usposabljanj

NAJAVA TERMINOV INFORMATIVNIH USPOSABLJANJ O INTERVENCIJAH SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2024

Subvencije za površine in živali za leto 2024, za katere se zahtevki oddajajo na zbirni vlogi

Kampanja za oddajo zbirnih vlog za leto 2024 bo potekala od 8.4. do 10.7.2024. Na osmih Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v obdobju pred kampanjo izvedena številna informativna usposabljanja iz vsebin intervencij, ki izhajajo iz Strateškega načrta SKP 2023-2027 za Slovenijo. Usposabljanja so vsebinsko različna, zato bodite na to pozorni pri izbiri termina.

Seznam usposabljanj se vsakodnevno še posodablja z dodatnimi usposabljanji.

TERMINI USPOSABLJANJ