Novice

Izberite kategorijo:
Druga seja sveta KGZS je potekala prek spleta
Pripombe KGZS na PKP7
Posvet mladih prevzemnikov: o priložnostih in past
Zbiranje predlogov za strokovne odbore
O programu dela in težavah kmetijstva
Novi predsednik KGZS Roman Žveglič
Ustanovna seja sveta KGZS: predsednik še ni znan

Kako so volili

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost | 22. 10. 2020
Kako so volili
Podelitve priznanj za življenjsko delo so se udeležili (od desne): Ivan Kure, Doroteja Ozimič, Franc Režonja, v imenu pokojne Inke Stritar pa njen sin Albin. Priznanja jim je podelil predsednik KGZS Cvetko Zupančič (v sredini).
Sprememba v svetu območne enote Ljubljana
Znani uradni rezultati volitev
Neuradni rezultati volitev – popravek svet OE KGZS
Znani neuradni rezultati volitev v organe KGZS
Trenutno nekaj manj kot 6-odstotna udeležba
Sveto mašo bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, v slavnostnem delu bo spregovoril  spregovoril Karel Gržan.
Od polnoči volilni molk
Pomembne informacije za glasovanje
Vsak glas šteje
Pravne osebe volijo prve
Glasovanje po pošti
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.
Nevzdržne razmere pri prireji govejega mesa
Razgrnitev volilnih imenikov
Začetek teka rokov za volilna opravila
Predsednica ZSPM Anja Mager
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič, državni sekretar dr. Jože Podgoršek
Odkupna cena pšenice prenizka
Največ odprtih vprašanj ob prenovi zemljiške zakonodaje je pri zakupih državnih zemljišč.
Borut Florjančič, novi predsednik ZSS (foto: Kmečki glas)
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Sprememba Zakona o divjadi in lovstvu
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS
KGZS ustavila volilna opravila
Razpisi za društva, zveze in združenja ter sindika
Volitve v organe KGZS 2020
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič o delu zbornice
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s pro
Razpis za priznanja KGZS 2020
Bomo kmalu brez govejega mesa in domačega mleka?
Celovški kmetijski sejem s slovenskim pridihom
Ve se, kdo prideluje hrano