Razpisi za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov

Razpisi za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov

Delo organov KGZS, Gospodarjenje  | 
Razpisi za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec februarja v Uradnem listu objavilo tri javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev za vse tri javne razpise znaša do 355.000 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 27. marca 2020.

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih: 

Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2020:

 • - namen A: 29.000 EUR (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
 • - namen B: 25.000 EUR (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020:

 • - namen A: 150.000 EUR (večje pomembnejše organizacije),
 • - namen B: 106.000 EUR (rejske organizacije),
 • - namen C: 25.000 EUR (ostale organizacije),
 • - namen Č: 10.000 EUR (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020:

 • - 10.000 EUR.

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

 • osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI:

https://www.gov.si/

 • spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

 • telefonski številki Agencije: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani
 • vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki