Razgrnitev volilnih imenikov

Razgrnitev volilnih imenikov

Delo organov KGZS  | 
Razgrnitev volilnih imenikov

Na podlagi Sklepa o razgrnitvi volilnih imenikov Kmetijsko gozdarske zbornice (KGZS) bodo od 14. avgusta naprej na vpogled na voljo volilni imeniki za fizične in pravne osebe članice zbornice za trinajst volilnih enot za izvedbo volitev v Svet KGZS in svete območnih enot KGZS v letu 2020.

V volilni imenik fizičnih oseb so vpisani člani KGZS, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno članstvo v KGZS v skladu z 9. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ, Uradni list RS, št. 69/04 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 26/08, 7/09 - odl. US, 36/20 - ZIUPKGP) oziroma tisti, ki so bili na lastno zahtevo sprejeti v prostovoljno članstvo v zbornici in bodo na dan glasovanja stari najmanj 18 let.

V volilni imenik pravnih oseb so vpisani člani KGZS, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno članstvo v KGZS v skladu z 10. členom ZKGZ oziroma so bili na lastno zahtevo sprejeti v prostovoljno članstvo v zbornici.

Namen vpogleda v razgrnjeni volilni imenik je, da fizične ali pravne osebe lahko preverijo, ali so člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in lahko sodelujejo na volitvah v organe zbornice. Popravek volilnega imenika lahko zahtevajo v primerih ugotovljenih napak (npr. če niso vpisani v volilni imenik, če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne pravice na območju tega območja, če je vpisana oseba, ki je umrla, če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanje). Fizične osebe lahko popravke zahtevajo do 19., pravne pa do 15. septembra. 

Ob razgrnitvi volilnih imenikov Komisija za sestavo volilnih imenikov opozarja, da ima v času razgrnitve volilnih imenikov vsak pravico vpogledati v volilni imenik in si izpisati podatke, ne sme pa volilnih imenikov fotokopirati, slikati, snemati ali kako drugače reproducirati ali odnašati iz prostora, kjer so razgrnjeni. Kdor ima pripombo na vsebino volilnega imenika, lahko vloži zahtevek za popravo volilnega imenika.

Zahtevek za popravo volilnega imenika se vloži na sedežu območne enote KGZS ali neposredno pri Komisiji za sestavo volilnega imenika KGZS, in sicer pravne osebe do 15., fizične osebe pa do 19. septembra.

Volilni imeniki bodo za posamezne volilne (območne) enote na voljo od 14. avgusta naprej na sedežih območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, in sicer: 

 1. Območna enota KGZS Nova Gorica, KGZ Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica,
  Kraj razgrnitve: v tajništvu
  Odgovorni osebi: Tanja Tomažič Pavlin, Ksenija Vončina
 2. Območna enota KGZS Koper, KGZ Nova Gorica, enota Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper
  Kraj razgrnitve: v pisarni kmetijsko svetovalne službe
  Odgovorni osebi: Elizabeta Bonin, Mateja Grdina

 3. Območna enota KGZS Kranj, KGZ Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
  Kraj razgrnitve: v prostorih tajništva
  Odgovorni osebi: Mitja Kadoič, Mojca Demšar

 4. Območna enota KGZS Ljubljana, KGZ Ljubljana, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
  Kraj razgrnitve: v tajništvu
  Odgovorni osebi: Jože Benec, Elizabeta Tratnik

 5. Območna enota KGZS Kočevje, KGZ Ljubljana, enota Ribnica, Škrabčev trg 19, 1310 Ribnica
  Kraj razgrnitve: v pisarni svetovalne službe
  Odgovorni osebi: Irena Šilc, Vladka Turk Mate
 6. Območna enota KGZS Postojna, KGZ Nova Gorica, enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.
  Kraj razgrnitve: v pisarni kmetijsko svetovalne službe
  Odgovorni osebi: Majda Godina, Zdenka Benčan

 7. Območna enota KGZS Novo mesto, KGZ Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
  Kraj razgrnitve: tajništvo
  Odgovorne osebe: Katarina Omerzel, Barbara Derganc, Karmen Košak Povše

 8. Območna enota KGZS Brežice, KGZ Novo mesto, izpostava Brežice, Šentlenart 72, 8250 Brežice
  Kraj razgrnitve: na svetovalni službi
  Odgovorne osebe: Milena Rožman, Jože Baznik, Andrej Golob, Miha Pavkovič

 9. Območna enota KGZS Celje,  KGZ Celje, Trnoveljska 1, 3000 Celje
  Kraj razgrnitve: pisarna tik ob svetovalni službi v 1. nadstropju (2. vhod)
  Odgovorne osebe: Mitja Dimec, Vesna Mazej Ušen, Vesna Mihalič.

 10. Območna enota KGZS Ptuj, KGZ Ptuj, Ormoška 28, 2250 Ptuj
  Kraj razgrnitve: v prostorih tajništva
  Odgovorna oseba: Dejan Kamenšek

 11. Območna enota KGZS Maribor, KGZ Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor
  Kraj razgrnitve: sejna soba na zavodu
  Odgovorna oseba: Maja Mihev

 12. Območna enota KGZS Slovenj Gradec, KGZ Celje, izpostava Slovenj Gradec, Celjska cesta 118, 2380 Slovenj Gradec
  Kraj razgrnitve: v pisarni območne enote
  Odgovorni osebi: Cvetka Matavž in Andreja Komprej

 13. Območna enota KGZS Murska Sobota, KGZ Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
  Kraj razgrnitve: v tajništvu
  Odgovorna oseba: Vida Barbarič

Volilni imenik se v celoti za vse območne enote razgrne tudi na sedežu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana. Odgovorne osebe: Urška Ahlin Ganziti, Jožica Jakopič, Nataša Borovnik.

Povezave:

Nazaj

Prihajajoči dogodki