Glasovanje po pošti

Glasovanje po pošti

Delo organov KGZS  | 
Glasovanje po pošti

Za vse, ki želite glasovati po pošti in izpolnjujete merila, ki jih je sprejela Volilna komisija KGZS

Ključne besede: volitve po pošti

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na seji 05. septembra sprejela sklep, da se na volitvah v organe KGZS v letu 2020 glasovanje po pošti omogoči za tiste člane KGZS - volivce,  ki so v priporu, v zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki zahtevi  predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Volilna komisija KGZS ugotavlja, da zaradi prisotnosti virusa COVID-19 lahko pride do primerov, ko se posamezniki zaradi odrejene karantene oziroma izolacije ne bodo mogli udeležiti glasovanja. Zato se zaradi ukrepov in razmer, povezanih z virusom COVID-19 in z namenom zagotavljanja izvrševanja volilne pravice, glasovanje po pošti v skupini fizičnih oseb omogoči vsem, ki se zaradi karantene ali izolacije glasovanja ne morejo udeležiti. V primeru karantene mora volivec, ki zahteva glasovanje po pošti, priložiti odločbo o karanteni. Volivec, ki mu je bila odrejena izolacija s strani osebnega zdravnika, pa mora podpisati izjavo, da mu je bila odrejena izolacija. 

Volivci lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Volilni komisiji KGZS najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do 24. septembra, in sicer pisno na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani www.kgzs.si in se ga lahko pošlje na naslov Volilna komisija KGZS, Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana, po telefaksu na številko 01 51 36 650 ali po e-pošti na e-naslov: volitve@kgzs.si.

Zahteve, ki bodo prišle na sedež Volilne komisije KGZS po 24. septembru, ne bodo upoštevane.

  • Zahtevo za glasovanje po pošti v PDF obliki najdete TUKAJ.
  • Zahtevo za glasovanje po pošti v Word obliki najdete TUKAJ.

Volilna komisija KGZS bo pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti upoštevala glasovnice, ki:

  • jim bo v ovojnici priložena lastnoročno podpisana volilna karta,
  • bodo prispele po pošti k Volilni komisiji do 19. ure na dan glasovanja (4.10.2020), 
  • ki bodo prispele po pošti do 12. ure na dan po dnevu glasovanja (5.10.2020).

Ovojnice z glasovnicami, ki bodo prispele po pošti po 19. uri na dan glasovanja (4.10.2020), morajo imeti poštni žig z datumom oziroma morajo biti ovojnicam priložene listine, iz katerih je razvidno, da je bila glasovnica oddana na pošto 4. oktobra pred 19. uro.

S sprejetjem tega sklepa se je tudi razveljavil sklep o glasovanju po pošti, ki ga je Volilna komisija KGZS sprejela na seji 11. junija 2020.

Nazaj

Prihajajoči dogodki