Sprememba v svetu območne enote Ljubljana

Sprememba v svetu območne enote Ljubljana

Delo organov KGZS  | 
Sprememba v svetu območne enote Ljubljana

Volilna komisija KGZS je na svoji seji 15. oktobra sprejela Spremembe Poročila o izidu volitev v svet KGZS in svete območnih enot KGZS v letu 2020

Volilna komisija KGZS je bila s strani Volilne komisije volilne enote Ljubljana obveščena, da je ugotovila neskladje med Zapisnikom o izidu glasovanja in zapisniki o delu volilnih odborov na dveh voliščih. Zato je ponovno pregledala izide glasovanja in ugotovila, da je pri dveh voliščih prišlo do napake pri vnosu v skupno tabelo glasovanja na vseh voliščih, zato je sestavila nov Zapisnik o izidu.  Iz zapisnika je razvidno, da po pravilno vpisanem številu glasov pride do spremembe pri delitvi mandatov na volitvah v svet območne enote Ljubljana. Dodaten – tretji mandat se dodeli Forumu za kmetijstvo in podeželje SDS, medtem ko se mandat ne dodeli Društvu članov sindikata kmetov.

Volilna komisija je zato spremenila Poročilo, ki ga je sprejela 12. oktobra, in sprejela čistopis Poročila o izidu volitev v svet KGZS in svete območnih enot KGZS v letu 2020.

Nazaj

Prihajajoči dogodki