Posvet mladih prevzemnikov: o priložnostih in pasteh življenja na kmetiji in na podeželju

Posvet mladih prevzemnikov: o priložnostih in pasteh življenja na kmetiji in na podeželju

JSKS, Delo organov KGZS  | 
Posvet mladih prevzemnikov: o priložnostih in pasteh življenja na kmetiji in na podeželju

Sinoči je prek spleta potekalo peto srečanje mladih prevzemnikov, ki ga organizirajo Zveza slovenske podeželske mladine, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Osrednja tema letošnjega srečanja je bila pomen kvalitete življenja na kmetiji, soočenja s stresom in duševnim zdravjem ter o pomenu  medgeneracijskih odnosov, ki so še toliko bolj pomembni pri pomembni prelomnici pri razvoju kmetije, ko kmetijo prevzame mladi kmet oz. mlada kmetica. 

 

Ključne besede: mladi prevzemniki, srečanje, KGZS, ZSPM, MKGP

Uvodoma je več kot 200 udeležencev spletnega srečanja nagovoril tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič: »Že ob izvolitvi sem povedal, da več kot boste zahtevali od zbornice, več boste dosegli in več bomo naredili. Tako mi na zbornici kot vsi skupaj.

Stanje v kmetijstvu in tudi širše je zaskrbljujoče. Pridelovalci hrane smo v nezavidljivem položaju, saj se v krizi ceno najprej zniža kmetu. Odkupne cene številnih kmetijskih pridelkov so nenormalno nizke in zato je še toliko pomembneje, da držimo skupaj. Nagovarjam vas, da  se vključite v aktivnosti zbornice in drugih kmečkih nevladnih organizacij. Imejmo toliko modrosti, da ne bomo videli samo lastnih problemov, ampak tudi sosedove, zato vas pozivam k solidarnosti in enotnosti pri doseganju naših skupnih pravic.« 

Pred vsebinskim delom je mlade nagovoril še minister kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, ki je v zvezi z aktualno COVID-19 krizo izpostavil, da na ministrstvu spremljajo dogajanje na kmetijskem notranjem in tujem trgu ter da sprejemajo protikoronske ukrepe za blažitev težav v kmetijskih sektorjih. Politika pa ne more posegati v razlike v cenah. Ministrstvo podpira aktivnosti generične promocije lokalne hrane, tudi vlaga napore v izboljšanje javnega naročanja hrane v javnih ustanovah. Izpostavil je možnost večje vloge varuha odnosov v verigi preskrbi s hrano ter zlasti pomen večje vloge zadrug tudi z vidika pogajanj za ustrezno ceno in pomenu trdnih verig v preskrbi s hrano, kar kažejo tudi primeri dobre prakse v Sloveniji, ki se lažje spopadajo s krizo. Prizadevajo si, da bi iz krize prišli v normalni kondiciji.

Predsednica ZSPM Anja Mager pa je dodala: »Kar pa ZSPM resnično dela pristno, posebno in pomembno – ste naši člani, mladi s kmetij, mladi s podeželja, ki si svojim delovanjem v različnih društvih podeželske mladine, s svojim delom na domačih kmetijah, širom po Sloveniji dokazujete, da smo mladi sposobni povezovanja in gledanja izven vrat svoje kmetije ter zagovarjati in zahtevati širše dobro, napredek in razvoj celotnega kmetijskega sektorja. Kar pa mislim, da nam je dolgoročno vsem skupni cilj in želja.

Hkrati je bil izrečen apel ministrstvu in  vsem zaposlenim na različnih institucijah. »Poglejte si vse zbrane mlade danes tukaj na tem virtualnem mestu« to je naša prihodnost. To so mladi, ki skrbijo za našo prehransko varnost. To so mladi, ki bodo ta strateški načrt morali izvajati in živeti.  Prosim vas, da se ob pripravi ukrepov in predpisov spomnite na te mlade in se vprašate, kaj bo kmet imel od tega. Je to dobro za kmeta? Verjamem, da boste tako tudi lažje razumeli, zakaj nam je nevladnim kmetijskim organizacijam, zakaj nam je na ZSPM tako zelo mar za mlade kmete, in zakaj trmasto vztrajamo pri svojem.«

V nadaljevanju je mag. Marjan Dolenšek s KGZS -  Zavoda Ljubljana spregovoril o (Ne)varnosti na kmetiji v številkah in sodobnih tehnologijah pri kmetijski mehanizaciji z vidika varnosti,  o kakovosti  življenja na kmetiji je spregovorila prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, izkušnje s prevzemanjem kmetije, njenim razvojem in izzivi v medčloveških odnosih je z mladimi kmeti delil Toni Kukenberger; Aljoša Bagola, kreativni direktor, predavatelj in pisatelj, pa je mlade soočil s pastmi, ki jih prinaša današnji hiter tempo življenja in lahko vodijo v izgorelost. 

O srečanjih mladih kmetov

Vsakoletno srečanje mladih kmetov – upravičenci do sedaj objavljenih javnih razpisov iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja 2014–2020 se organizira na pobudo Zveze slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (s podporo Mreže za podeželje) z namenom mreženja, prepoznavanja izzivov mladih kmetov, vzpostavljanja stikov, predstavitve možnosti podpor iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) ter pridobitev novih veščin in informacij, ki jih bodo lahko uporabili v prihodnje.

O podporah za mlade prevzemnike

 Na MKGP mlade kmete s podporami za prevzem in zagon kmetijske dejavnosti spodbujajo vse od leta 2007, ko so začeli izvajati Program razvoja podeželja 2007–2013. V prejšnjem obdobju je bilo s 55,4 mio EUR javnih sredstev podprtih 2.651 mladih prevzemnikov, ter tudi 211 zgodnjih upokojencev.

V sedanjem programskem obdobju je bilo podprtih 1.413 mladih prevzemnikov z 52,8 mio EUR javnih sredstev. V obeh obdobjih je največ podprtih mladih kmetov iz Pomurske, Podravske in Savinjske regije. Med upravičenci je največ govedorejcev (53 %), sledita mešana živalsko rastlinska  proizvodnja (13,5 %) in poljedelstvo (9,1 %). Povprečna starost upravičenca se je med obdobjema znižala za dve leti in znaša 30 let. Na razpolago je še dobrih 10 mio EUR javnih sredstev, ki bodo razpisana s 7. javnim razpisom predvidoma na začetku naslednjega leta. Tudi v prihodnjem programskem obdobju nam ena od prioritet ostaja spodbujanje generacijske prenove.

Nazaj

Prihajajoči dogodki