Pravne osebe volijo prve

Pravne osebe volijo prve

Delo organov KGZS  | 
Pravne osebe volijo prve

V sredo, 30. septembra, bo od 9. do 17. ure potekalo glasovanje pravnih oseb na trinajstih voliščih po vsej Sloveniji. 

Vse pravne osebe – članice zbornice so v tednu od 15. do 18. septembra 2020 na svoj naslov dobile Potrdilo članici KGZS, ki je že izpolnjen s podatki pravne osebe – članice. Pravna oseba v spodnjem delu potrdila napiše osebne podatke osebe, ki bo v njenem imenu glasovala in to potrdilo podpiše zakoniti zastopnik pravne osebe, odtisne se žig (če pravna oseba posluje brez žiga, naj to zapiše na potrdilo, podpisati pa ga mora zakoniti zastopnik pravne osebe (direktor ali drug zakoniti zastopnik).

Če pravna oseba ni dobila potrdila, pa ve, da je članica ali če je potrdilo pomotoma zavrgla ali izgubila, lahko na naslov volitve@kgzs.si zaprosi za duplikat potrdila. Pri tem KGZS opozarja, da vsakršna zloraba potrdil pomeni kaznivo dejanje.

S potrdilom bo 30. septembra odšel na volišče, ki je napisano na potrdilu, kjer bo v imenu pravne osebe oddal potrdilo volilnemu odboru in prejel glasovnici (eno za svet KGZS in eno za svet območne enote KGZS) in oddal glas. Brez potrdila ne bo mogel glasovati nihče, tudi ne direktor pravne osebe, saj je potrdilo oziroma pooblastilo dokaz, kdo je v imenu pravne osebe glasoval. 

Dodatna vprašanja o volitvah pravnih oseb

Kdo je lahko elektor:

Elektor je lahko vsak, ki ga je pravna oseba pooblastila. Torej je lahko elektor lahko tudi kandidat sam (če ima pooblastilo pravne osebe), kar sicer ni najbolj »higienično«, ni pa nezakonito.

Koliko pooblastil ima lahko ena oseba 

Ena oseba ima lahko več pooblastil, torej toliko, kolikor pravnih oseb jo je pooblastilo, da glasuje v njenem imenu (npr: osebi xy izda pooblastilo pet pravnih oseb, torej ta oseba lahko glasuje v imenu petih pravnih oseb)

Koliko glasovnic dobi elektor

Elektor dobi toliko glasovnic, kolikor pooblastil ima: torej za vsako pooblastilo se v volilnem imeniku obkroži pravno osebo, ki je pooblastilo izdala in elektorju izroči dve glasovnici (eno za v svet KGZS in eno za v svet OE).

Kakšno mora biti pooblastilo

Vsaka pravna oseba je dobila po pošti potrdilo, na katerem so podatki pravne osebe že natisnjeni. Pod rubriko »IZPOLNI PRAVNA OSEBA« pa je morala pravna oseba napisati podatke osebe, ki jo pooblašča za glasovanje. Pomembno je, da je iz potrdila razvidno, da je pravna oseba res pooblastila posameznika za glasovanje. Pooblastilo mora imeti žig in podpis zastopnika pravne osebe (direktorja, župnika….).

Iz pooblastila mora biti torej razvidno, da je pravna oseba res pooblastila osebo, ki ga je prinesla. 

Duplikat potrdila

Na zahtevo pravne osebe – članice se lahko izda duplikat potrdila. Gre za primere, ko pravna oseba zatrdi, da potrdila ni prejela, ga je izgubila ali založila. Duplikat ne vpliva na volilno pravico pravne osebe. Vsaka pravna oseba ima samo en glas, kar pomeni, da bo pooblaščena oseba oddala original potrdilo ali pa duplikat potrdila. Če bo pravna oseba že obkrožena v volilnem imeniku, se prinosniku potrdil oz. pooblastila ne bo dovolilo glasovati, saj bo to pomenilo, da je v primeru te pravne osebe nekdo že oddal glas.    

Kaj, če na volišče pride oseba brez potrdila?

Osebi brez potrdila oziroma pooblastila se ne bo dovolilo glasovati.

Kaj volilni odbor naredi s pooblastilom oziroma potrdilom

Volilni odbor bo potrdilo oz. pooblastilo zadržal in potem, ko bo preveril identiteto elektorja, elektorju izročil glasovnice.

Ali lahko direktor ali drugi zakoniti zastopnik pravne osebe glasuje brez potrdila

Brez potrdila oziroma pooblastila ne sme glasovati nihče. V primeru, da glasuje direktor, sam sebi izda potrdilo oziroma pooblastilo. Potrdila namreč ostanejo volilnemu odboru in so dokazilo o tem, kdo je za posamezno pravno osebo glasoval. Volilni odbor ne more ugotavljati, kdo je zakoniti zastopnik pravne osebe, zato je za volilni odbor merodajno potrdilo oz. pooblastilo, ki ga izda pravna oseba.

Kaj v primeru, ko pride elektor na volišče, v volilnem imeniku pa je pravna oseba že obkrožena (to pomeni, da je v njenem imenu nekdo že glasoval)

Vsaka pravna oseba ima samo en glas. To pomeni, da lahko v njenem imenu elektor glasuje le enkrat. Če torej pride oseba, ki želi glasovati, pa je pravna oseba v volilnem imeniku že obkrožena, se tej osebi ne bo dovolilo glasovati. Lahko se ji bo pokazalo pooblastilo, na podlagi katerega je glasoval nekdo pred njo (za to isto pravno osebo), vse skupaj pa se bo zapisalo v zapisnik o delu volilnega odbora.

Nazaj

Prihajajoči dogodki