Znani neuradni rezultati volitev v organe KGZS

Znani neuradni rezultati volitev v organe KGZS

Delo organov KGZS  | 
Znani neuradni rezultati volitev v organe KGZS

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije objavila neuradne izide volitev v organe KGZS

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je objavila neuradne izide volitev za člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS v prvi (fizične osebe) in drugi (pravne osebe) volilni skupini.

Volilna komisija je preštela vse glasovnice, ki so bili oddane 4. oktobra,  in jim dodala rezultate predčasnega glasovanja, ki je potekalo 30. septembra skupaj z volitvami pravnih oseb. Volilna udeležba v skupini fizičnih oseb je znašala 8,63 %, v skupini pravnih oseb pa 41,71 %.

Največ zanimanja je za članstvo v najvišjem organu KGZS, to je v svetu KGZS, iz katerega se voli tudi novega predsednika zbornice ter vse ostale organe zbornice (dva podpredsednika, upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče in stalna arbitraža). V skupini fizičnih oseb se je za 41 mest potegovalo 278 kandidatov s 14-ih list, za 13 mest v skupini pravnih oseb pa 46 kandidatov.

Na volitvah se je izmed 703 (fizične osebe) in 39 (pravne osebe) kandidatov izvolilo tudi člane v posamezne svete trinajstih območnih enot. 

Volilna komisija bo iz ugotovljenih izidov glasovanja oblikovala poročilo o izidu volitev in predvidoma konec tedna objavila uradne rezultate. Predvidoma konec oktobra bo potekala ustanovna seja novega 54-članskega sveta, ki bo tudi izvolil novega predsednika in druge organe KGZS.

 

Neuradni izidi volitev fizične osebe

Neuradni izidi volitev pravne osebe

Neuradna poimenska sestava svet KGZS

Neuradna poimenska sestava svetov območnih enot

Neuradni rezultati volitev – popravek svet OE KGZS Postojna

Neuradni rezultati volitev - popravek svet OE KGZS Slovenj Gradec

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki