Nova predsednica ZSPM Anja Mager

Nova predsednica ZSPM Anja Mager

JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Predsednica ZSPM Anja Mager

Predsednica ZSPM Anja Mager

Na skupščini ZSPM, ki je potekala 18. julija v Gornji Radgoni, je vodenje Zveze slovenske podeželske mladine prevzela Anja Mager.

Ključne besede: ZSPM

»Z navdušenjem in veliko mero zaupanja izrekam iskrene čestitke ob izvolitvi Anje Mager na mesto predsednice Zveze slovenske podeželske mladine. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) se veselimo sodelovanja in iskrivosti mladostnega razmišljanja pri snovanju skupnih aktivnosti v dobro slovenskega kmetijstva. Zavedamo se, da skupaj zmoremo več in bolje,« je izrazil občutke ob izvolitvi nove predsednice ZSPM predsednik KGZS Cvetko Zupančič.

Na skupščini je novoizvoljena predsednica Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) Anja Mager predstavila prenovljeno vizijo organizacije, ki vključuje 38 društev podeželske mladine v Sloveniji in povezuje 3.000 članov: »Prek inovativnih pristopov vključevanja članov bomo vzpostavili sistem izobraževanja za otroke, mlade s podeželja in mlade kmete ter sistem strukturiranega zagovorništva po panogah in regijah. S tem bomo dvignili prepoznavnost organizacije in opolnomočili člane ter pridobili kompetentne predstavnike. Skupaj bomo soustvarjali podeželje kot prostor za kakovostno življenje, nove priložnosti in trajnostni razvoj.«

Kako pomembno je delo Zveze slovenske podeželske mladine je na skupščini predstavil vodja kmetijske svetovalne službe pri KGZS Anton Jagodic. Poudaril je pomen dobrega sodelovanja med zbornico in ZSPM pri razvoju politike na področju kmetijstva in strokovnem delu kmetijskih svetovalcev. Prav ti so v rednih stikih s podeželskimi društvi in njihovimi člani. »Sodelujemo pri skupnih projektih kot je izbor inovativnega mladega kmeta, državni kviz mladi in kmetijstvo ter državnih kmečkih igrah. KGZS je sodelovala pri pripravi in izvajanju Akcijskega načrta za mlade kmete. Z ZSPM že snujemo vsebine načrta za novo obdobje.

Zelo zanimivo in je bilo naše sodelovanje v projektu Opolnomočen kmet, v sklopu katerega je bila izvedena vrsta motivacijskih ter vsebinsko pomembnih delavnic z vsebinami, ki se tičejo mladih kmetov. Prav tako sodelujemo pri pripravi srečanj mladih kmetov in ekskurzij z ogledi dobrih praks v tujino ter sejemskih predstavitvah. Vse to krepi povezanost mladih prevzemnikov in jim omogočata preplet dela stroke in politike,« je povedal Jagodic in dodal še, da so v pripravi novi skupni projekt in aktivnosti, med drugim vzpostavitev mentorstva na kmetijah, duševno zdravje na kmetijah, ter aktivno vključevanje mladih v procese svetovanja na kmetijah.

Prisotne je nagovorila ministrica za kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec, ki je nanizala vrsto izzivov, ki so pred nami. Pri tem je izpostavila možnosti za razvoj v novem obdobju skupne kmetijske politike in Evropski zeleni dogovor, ki bo močno spremenil dosedanja prizadevanja za trajnostno rast.

Novemu vodstvu, tako predsednici kot ostalim organom ter regijskih predstavnikom, glede na zastavljen program ter ključnih vsebin dela: delo za mlade na podeželju, sodelovanje na mednarodni ravni, kmetijska politika, neformalno izobraževanje in mladinsko delo, ne bo manjkalo izzivov. Ker temeljijo na sodelovanju in medsebojni podpori verjamemo, da jim bo uspelo razvijati sebe in vplivati na pozitivno sliko kmeta in podeželja. Novi predsednici in njeni ekipi želimo uspešno delo!

Nazaj

Prihajajoči dogodki