Izteka se rok za vložitev kandidatur za pravne osebe

Izteka se rok za vložitev kandidatur za pravne osebe

Delo organov KGZS  | 
Izteka se rok za vložitev kandidatur za pravne osebe

Rok za vlaganje kandidatur za pravne osebe se izteče 5. septembra ob 24.00, zato povzemamo najpomembnejša dejstva in informacije.

Pravna oseba, ki želi predlagati kandidata na volitvah v svet KGZS oziroma svet območne enote KGZS, izpolni kandidaturo (obrazec P4), priloži soglasje kandidata in vse skupaj z originalnimi podpisi po navadni pošti pošlje na sedež KGZS, Gospodinjska 6, Ljubljana (kandidature, poslane po elektronski pošti, niso veljavne).

Pravna oseba lahko kandidira v območni enoti, kjer ima sedež. Kandidat ne rabi stalnega prebivališča v tej območni enoti, niti ni treba, da je član zbornice, saj gre za volilno pravico pravne osebe.

Na kandidaturi (obrazec P4)  se označi, ali se kandidira v svet KGZS ali v svet območne enote, in napiše naziv območne enote. Če ena oseba kandidira v oba organa, se lahko uporabi en obrazec P4. V primeru, da v svet KGZS kandidira ena oseba, v svet OE pa druga oseba, se za vsak organ izpolni svoj obrazec,

Kandidat je oseba, ki jo določi pravna oseba, ki je članica KGZS (uporabi se obrazec P4).

Predstavnik kandidature je oseba, ki jo bo volilna komisija kontaktirala ob morebitnih dopolnitvah kandidature, kateri  bo vročena odločba o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature in bo vabljena na žreb vrstnega reda kandidatur na glasovnicah.  Predstavnik kandidature ne sme biti kandidat, zaželeno je, da je odziven na telefon oziroma elektronsko pošto.

Kandidaturo (obrazec P4) podpiše zakoniti zastopnik pravne osebe članice KGZS, na kandidaturo (obrazec P4) se odtisne žig pravne osebe in kandidat mora dati h kandidaturi lastnoročno podpisano soglasje (uporabi se obrazec P5).

Kandidaturo (obrazec P4) s soglasjem (obrazec P5) je treba dostaviti na sedež KGZS do 5. septembra do 24.00. Opozarjamo, da velja rok dospelosti, to pomeni, da mora biti kandidatura do 24.00 na sedežu KGZS in ne zadošča, da se kandidatura tega dne odda na pošto! Zaradi možnosti odprave morebitnih pomanjkljivosti se priporoča, da se kandidaturo odda čim prej.

Nazaj

Prihajajoči dogodki