Neuradni rezultati volitev – popravek svet OE KGZS Postojna in Slovenj Gradec

Neuradni rezultati volitev – popravek svet OE KGZS Postojna in Slovenj Gradec

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Neuradni rezultati volitev – popravek svet OE KGZS Postojna in Slovenj Gradec

Sestava sveta OE KGZS Postojna:

Zaradi napake pri izračunu D'Hondtovih količnikov se odvzame mandat Kmečki listi – društvo za razvoj kmetijstva (29 glasov) in podeželja in dodeli mandat Društvu članov sindikata kmetov (38 glasov). Spremeni se tudi neuradna sestava sveta OE Postojna.

Sestava sveta OE KGZS Slovenj Gradec

Na  listi Društvo slovenski kmet  je napačno pripisan samo en mandat (dobila je dva in sta bila po d'Hondtu  tudi označena dva). V Neuradni poimenski sestavi sveta OE je bil pod listo Kmečko društvo Nova Slovenija napačno naveden kandidat Matk Klemen, ki mandata ni dobil (niti ni bil označen), pri listi Društvo slovenski kmet, pa se na podlagi drugega mandata v  Neuradno poimensko sestavo sveta OE doda Gams Matjaž.

Več na povezavi

Ključne besede: volitve, popravek, Postojna, Slovenj Gradec

Nazaj

Prihajajoči dogodki