KGZS ustavila volilna opravila

KGZS ustavila volilna opravila

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
KGZS ustavila volilna opravila

Razveljavljen sklep o razpisu volitev v organe KGZS. Vsa volilna opravila ustavljena. Mandat obveznim organom KGZS podaljšan do 1.11.2020.

Upravni odbor KGZS je 20.3.2020 na korespondenčni seji sprejel Razveljavitev Sklepa o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020 (Uradni list RS, št. 11/20), kar pomeni, da so vsa volilna opravila ustavljena.

Ko se bodo razmere glede epidemije virusa COVID 19 umirile in ukrepi za preprečitev širjenja začeli odpravljati, bo Upravni odbor sprejel nov sklep o razpisu volitev, s katerim bo določil nov datum glasovanja.

Upravni odbor KGZS je dne 13.2.2020 sprejel Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/20.

Z Razpisom volitev se je kot dan, ko začnejo teči volilna opravila, določil 21.3.2020. Kot datuma glasovanja sta bila določena 17. maj 2020 za fizične osebe oz. 13. maj 2020 za pravne osebe. Roka za vlaganje kandidatur sta bila 18. april (pravne osebe) oziroma 22. april (fizične osebe).  

Glede na zaostrene razmere v zvezi z epidemijo COVID-19 se je ugotovilo, da se z dnem 21.3.2020 opravljanje volilnih opravil ne more normalno začeti. To velja tako za delo volilnih organov (volilne komisije volilnih enot se ne morejo in ne smejo sestajati), kot za opravila, ki jih morajo začeti volilni upravičenci. 

V mesecu aprilu so roki za vlaganje kandidatur za katere morajo posamezniki ali društva zbrati 10 oz. 20 podpisov podpore članov KGZS, društva, ki želijo kandidirati, pa morajo izvesti tudi seje organov, ki potrjujejo kandidature.

Mnoge pravne osebe – članice zbornice so morale zaustaviti delovne procese, zato so vsa volilna opravila v danih razmerah nemogoča oziroma celo prepovedana. Zato je bila razveljavitev razpisanih volitev nujna.  

Državni zbor je 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov (ZIUTKPŽ). Zakon v 7.  členu določa: »Mandat organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, se ne glede na zakon, ki ureja kmetijsko gozdarsko zbornico, zaradi epidemije, podaljša do 1. novembra 2020.«

S takšno zakonsko določbo je torej mandat obveznim organom KGZS, ki bi potekel konec junija 2020, podaljšan do 1. novembra 2020. S tem je dana zakonska podlaga za nemoteno delovanje KGZS do izvedbe volitev.

KGZS bo spremljala razvoj epidemije in takoj, ko bodo razmere to dopuščale, se bodo volitve ponovno razpisale. Predvideva se, da se bodo volitve izvedle konec septembra ali v začetku oktobra.

Nazaj

Prihajajoči dogodki