Novice

Izberite kategorijo:
Svet KGZS o Skupni kmetijski politiki
Člani Sveta KGZS na 8. redni seji
Dodatne obdavčitve so nesprejemljive
Tudi vetrolom je huda naravna nesreča
Kot vedno poleti primanjkuje slovenske solate
Podeželje prepuščeno zverem
Manj ovir za kmete
Tudi vetrolom je naravna nesreča
Zelenjavna veriga o aktualnih temah
Skupinska slika vseh letošnjih kandidatk za kmetico leta
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je članom UO predstavila prednostne naloge ministrstva v prihodnjih štirih letih. Pri tem računa tudi na tesno sodelovanje z zbornico.
Za podjetno Slovenijo
Podpisniki sporazuma o prašičereji
Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nujno...
Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po letu...
SKP po letu 2020: zmanjšanje sredstev bo ogrozilo...
O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodljivi...
KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetijstv...
Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenjadni...
Izzivi pred novo žetvijo pšenice
Člani SO so med drugim sprejeli sklep v katerem pozivajo pristojno ministrstvo, da v okviru nove finančne perspektive SKP po letu 2020, nameni sredstva tudi izpostavljenim panogam, kamor po mnenju članov odbora, spada tudi drobnica.
Pri reševanju težav kmetov, ki kmetujejo na VVO, ni bilo po letu 2015 nobenega napredka zaradi neodzivnosti MKGP in MOP.
Odbor se je seznanil s protokolom za boljše počutje perutnine (Welfare QA protocol for polutry) in tehnološkimi rešitvami za izboljšavo reje.
Posvet sta organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Državni svet.

Nazaj na konja!

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zaposlitev in sociala | 17. 04. 2018
Metka Demšar Goljevšček
Člani odbora so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice (PVP), saj ugotavljajo, da ukrep za pridelovalce zelenjave ni stimulativen.
Predlog s strani ribogojcev je tudi izvajanje promocije ribjih izdelkov, zato so se dogovorili, da bodo imeli v okviru sejma AGRA na razstavnem prostoru KGZS stojnico
Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo
Odbor zahteva, da se zopet uvede proizvodno vezana plačilo za krave dojilje
Garancije kot nova oblika podpor v PRP
Mladi kmetje so steber kmetijstva
Na 11. seji članov upravnega odbora KGZS
Kmetje in lovci enotni: odvzem zveri je treba nemu...