Novice

Izberite kategorijo:
Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič in direktor Janez Pirc.
Svet KGZS sprejel program dela zbornice za 2022
Pridelovalci zelenjave o Zakonu o promociji  in sp...
Upravni odbor KGZS potrdil program dela zbornice z...
Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofinanc...
36. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja: Zn...
Skupna seja odborov za poljedelstvo, sladkorno pes...
V pričakovanju javne razprave o strateškem načrtu SKP 2023-2027.
Predstavljen zbornik o agrarnih skupnostih
Med pobudami za izboljšanje konkurenčnosti čebelarstva je tudi, da bi bili čebelarji, enako kot kmetje, upravičeni do povračila trošarin
Po nadaljevanju 2. izredne seje sveta KGZS ostajajo zahteve nespremenjene
Pridelava zelenjave v SKP po 2023 premalo podprta
Predsednik Vlade RS sprejel predstavnike Kmetijsko...
Od leve proti desni: Žiga Kršinar, Anton Medved, Roman Žveglič
Nadaljujejo se usklajevanja o Strateškem načrtu Sk...
S protesti kmetje opozarjajo na negotovo prihodnos...
Želimo tvorno sodelovanje deležnikov in ministrstv...
Zbornični odziv na predlog nove SKP
59. dan hmeljarjev
5. seja članov Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice...
Ob podelitvi priznanja (od leve): Rok Sedminek, član sveta KGZS, evropski poslanec Franc Bogovič, generalni sekretar ELO Thierry De L'Escaille, prejemnik Zvone Černelič, predsednik KGZS Roman Žveglič in vodja JSKS na KGZS - Zavodu Celje Vesna Čuček.
Prisotne je pozdravil tudi predsednik KGZS Roman Žveglič
Skupni dokument predlogov za SKP
Povzetek 2. seje Strokovnega odbora za vodovarstve...
Tudi hmelju pretijo virusi
Teden gozdov: pri upravljanju z velikimi zvermi sm...
Gradnja namakalnih sistemov v primežu (ne)soglasij...
O prioritetah pri delu odbora v tem mandatu
Zakaj plačilo stavbne pravice za postavitev gojišč...
Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo nis...
Izzivi v tehnologiji, zakonodaji in zaščiti sort
Nujno povečati obnovo vinogradov
Za več vpliva na zemljiško politiko
RAZPIS: Za tri vrste naložb v akvakulturo
Za skupna stališča do skupne kmetijske politike
Napočil čas tudi za ukrep DŽ za konje
Izkoristiti je treba mednarodne povezave
Podpora za dojilje naj bo med 200 in 250 €
V novem finančnem obdobju zagotoviti dovolj sredst...
Koeficient pretvorbe v GVŽ za drobnico prenizek
Pobuda za preimenovanje odbora
Ukrep dobrobit tako v dobro živali kot rejca
Za manj nesreč na kmetijah
Odškodnine za kmetovanje na VVO še vedno odprta te...
Z novimi ukrepi  SKP se bo po mnenju članov odbora samooskrba s hrano v Sloveniji še poslabšala.
V novi SKP zagotoviti proizvodno vezana plačila za...
Pospešiti postopke za pridobitev sheme IK za zelen...
Največ o spremembah plačil na OMD po letu 2023
Glavna tema pomanjkljivost predloga Zakona o gosti...
Prireja govejega mesa je zaradi neurejenih razmer na trgu v vse večjih težavah.
Nikoli dokončana tema zavarovanj v kmetijstvu
Novi in stari direktor (z leve: Janez Pirc in Branko Ravnik)
Na 4. seji sveta KGZS o delu zbornice
Slovenski potrošnik  ima v prodajnih vitrinah na voljo (pre)malo prašičjega mesa slovenskega porekla.
Vlada odobrila finančno nadomestilo v proizvodnji...
Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo pri KGZS
Slovensko kmetijstvo rabi dodatna sredstva
Ustanovna seja sveta OE KGZS Maribor
Svet KGZS zahteva celovito obravnavo zemljiške politike