Uspešno delo zbornice v letu 2020 potrjeno

Uspešno delo zbornice v letu 2020 potrjeno

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Na 4. seji sveta KGZS o delu zbornice

Na 4. seji sveta KGZS o delu zbornice

Na 4. seji sveta KGZS o delu v 2020 in aktualnih temah slovenskega kmetijstva

V četrtek, 25. marca,  so se na 4. redni seji zbrali člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (svet KGZS), ki so imeli na dnevnem redu kar nekaj pomembnih točk. Tako so med drugim obravnavali in na koncu tudi potrdili poročila o delu KGZS, vseh zavodov in območnih enot za leto 2020. Skupna ocena je, da je kljub oteženim razmeram zbornica lani uspešno opravljala svoje poslanstvo, da pa se bo še naprej trudila za izboljšanje svoje učinkovitosti.

Sicer pa so se člani sveta KGZS seznanili z izhodišči predloga Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je pripravila slovenska vlada na podlagi dogovora Evropskega sveta glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje.

Člani sveta zahtevajo, da se obseg sredstev za kmetijstvo v tem načrtu poveča. In sicer bi poleg naložb v zeleni in digitalni prehod morali zagotoviti sredstva tudi za prilagoditev kmetijstva pričakovanjem potrošnikov, predvsem v živinoreji. Poleg tega bo treba z ustreznimi ukrepi in naložbami povečati moč kmetijstva v celotni agroživilski verigi, kjer so razmerja zelo neskladna. Prav tako bo treba globalno urediti upravljanja s tveganji, saj se kmetijstvo ne more povsem prilagoditi podnebnim spremembam, ki imajo pomemben vpliv na gospodarski učinek v kmetijstvu. Zato svet KGZS meni, da predvidena sredstva v načrtu niso dovolj za učinkovito reševanje in prilagajanje kmetijstva novim zahtevam. Da bi načrt ustrezno reševal tudi težave v kmetijstvu, člani sveta zahtevajo da bo KGZS vključena v postopek usklajevanja končne vsebine slovenskega predloga.

Člani sveta so obravnavali tudi spremembe Zakona o kmetijstvu in sprejeli zahtevo, da v omenjenem zakonu ostane možnost neposredne prodaje lastnih pridelkov in izdelkov potrošnikom na premičnih stojnicah.

Člani sveta KGZS so na seji tudi potrdili Janeza Pirca kot novega direktorja zborničnega urada, ki bo s svojim delom na zbornici začel 1. aprila.

Nazaj

Prihajajoči dogodki